CO2 udstyr

Skrevet af Bonnie Dyrecenter

Ny teknik revolutionerer planteplejen

Det er en kendt sag blandt erfarne akvarister, at en velafbalanceret gødningstilførsel er vigtigt for akvarieplanternes vækst og trivsel. Langt det vigtigste næringstof er CO2. I de fleste akvarier opstår der straks efter anlæggelsen CO2-mangel.

Løsningen er at tilføre ekstra CO2. I akvaristikkens barndom lavede planteglade akvarister et mindre hjemmebrænderi, ved hjælp af flasker med gær og sukker. Via en luftslange ledte de den udviklede CO2 over i akvariet.

Næste skud på udviklingens træ blev anlæg, som leverede det vigtige næringsstof på trykflasker. En bedre, men stadig en smule omstændig løsning.

Besværlighederne ved brug af trykflasker: Genfyldning, transport af flaskerne og justering af doseringen, fik et hold af tyske forskere og biologer til at udvikle et nyt system.

Produktet hedder Carbo-plus, og er lige så genialt udtænkt som det er let at anvende. Det består af en regulerbar styringsenhed og en Carbo-Sandwich, som sættes fast i akvariet. Ved hjælp af elektrolyseprocessen frigøres der kuldioxid fra en kulplade. Med en omdrejningsregulering kan det rigtige CO2-indhold i akvariet indstilles nemt og sikkert (ved 9 volt spænding).

I et 250 liters akvarium med middel carbonathårhed rækker en kulplade ved 24 timers drift til ca. 8 uger. Det er dog praktisk med en tilkobling til belysningen, og således fordobler Carbo plus sin rækkevidde.

Test har vist, at systemet, selv i et 530 liters akvarium, fører til en CO2-mætning. Dette hænger sammen med apparatets yderligere positive egenskab, nemlig reduktion af carbonathårheden.

Carbo plus formindsker carbonathårheden til en værdi af 2-3 dh, og ved lavere carbonathårhed bruges der mindre CO2 til at opnå mætningagrad.

Denne effekt er især interessant for akvarister, der holder fisk og planter fra områder med blødt vand.

Carbo plus er den ideéle løsning for akvarister, der ikke umiddelbart har en værktøjskasse stående i akvarieskabet og foretrækker en enkel løsning.

Carbo-Sandwich producerer mikrofine CO2-bobler og tilfører således vandet dette vigtige plantenæringsstof. Udskiftningen af kulpladen er let, og der er ikke brug for teknisk udrustning af nogen art som ved tidligere CO2-systemer.

Med omdrejningsreguleringen på styringen bestemmer du nemt CO2-produktionen. LED-displayet er praktisk og let overskueligt.

Hver enkelt af de 10 lamper svarer præcist til en ydelse på 10%.