Sygdomme

Skrevet af Bonnie Dyrecenter

Fiskedræber

Den angrebne fisk får små afgrænsede hvide pletter på kroppen. Pletterne ligner små sukkerkorn. Behandling med handelspræparater er hurtig og effektiv.

Forkølelsespletter

Sygdommen giver angrebne fisk en sløret belægning af hvidgule udflydende pletter. Sygdommen opstår ofte i overbefolkede akvarier eller efter et pludseligt temperaturfald. Behandling med handelspræparat kan kombineres med en varmekur (moderat temperaturforhøjelse i 3-4 dage).

Svamp

Giver vattotlignende hvide eller orangebrune udvækster på angrebne fisk. Ses ofte på fisk, der i forvejen er svækkede – enten på grund af sår eller på grund af andre sygdomme. Der findes virkningsfulde præparater, men vandhygiejnen bør også forbedres.

Aflivning

Hvis en fisk af en eller anden grund er så medtaget, at den ikke har et tåleligt liv, bør den aflives. Den eneste rigtige måde er at ligge fisken på et hårdt underlag, og skære dens hoved af med en skarp kniv. Ved mindre fisk kan en skarp saks være lige så effektiv.