Om Bonnie Dyrecenter

Bonnie Dyrecenter ApS er Danmarks største professionelle kæde af rigtige dyrehandlere, og består i dag af 32 butikker jævnt fordelt over hele landet.

Alle butikker bærer navnet Bonnie Dyrecenter.

I dag består organisationen af 32 medlemsbutikker, hvorfra der er valgt en bestyrelse. Bestyrelsen består af 3 personer og én kædechef. Desuden har organisationen et hovedkontor, hvor administrationen af kæden fortrinsvis styres fra.

Kæden blev etableret i 1988 af en grossist som leverandørejet kæde. Allerede fra begyndelsen bar kæden navnet Bonnie Dyrecenter. Kæden blev dannet med egne vedtægter og bestyrelse. Det var med samhandel mellem grossisten og detailhandlen for øje, at Bonnie Dyrecenter blev født.

I 1994 besluttede en enig bestyrelse at løsrive sig fra grossisten og danne sin egen forening. Aftalerne mellem grossisten og Bonnie Dyrecenter var blevet for snævert i forhold til udviklingen på markedet, så derfor var alle parter enige om, at en løsrivelse var på sin plads. Foreningen skulle være frivillig og stadig bære navnet Bonnie Dyrecenter.

En del af vedtægterne og den organisatoriske opbygning er også den samme som tidligere.

Samarbejdet mellem butikkerne er i dag yderst gunstigt og demokratisk. Alle butikker har fordele ved samarbejdet og alle butikkerne yder en indsats for et fornuftigt samarbejde.

Bonnie Dyrecenter-kæden er dog stadig meget interesseret i, at flere butikker tilslutter sig fællesskabet. Jo flere medlemmer des stærkere profil. Et samarbejde mellem mange deltagere giver mulighed for gunstige priser på produkter, fælles markedsføring, fordelagtige leverandøraftaler og meget mere.

Fordelene ved det stærke samarbejde betyder også: Bedre kundeservice, fordi vi kan tilbyde kunden den ekspertise de forventer om deres kæledyr.

Og ikke mindst gratis konsulentbistand, fordi vi hjælper hinanden på de områder, der er behov for det.

Idé og vision

Idégrundlag

Bonnie Dyrecenter har fælles idégrundlag og fælles målsætning. Vi skaber trivsel, atmosfære og dyrevelfærd i ethvert hjem med vores kæledyr. – Og det bliver vi ved med. Vi gør det så godt, at vi i dag er Danmarks største professionelle kæde for dyrehandlere.

Visioner

Vi skal fremme, synliggøre og fastholde vores position som den største og mest seriøse kæde på det danske marked med ekspertise og veluddannede dyrehandlere.

Bonnie Dyrecenter skal i enhver henseende prioritere dyreetik højt. Vi skal være konkurrencedygtige både på egne varer og mærkevarer, og vi skal fastholde og udbygge folks kendskab til Bonnie Dyrecenter.

Med venlig hilsen
Bonnie Dyrecenter