Trixie silkeplante, Abutilon 1

Trixie silkeplante, Abutilon