Anlægning af Dam & Bæk

Skrevet af Bonnie Dyrecenter

På denne side kan du følge anlægningen af en havedam.

Trin for trin viser vi i billeder og tekst hvordan arbejdet med dammen skrider frem. Anlæg af en vandhave vil altid være præget af de fysiske rammer og af ejerens smag.

Derfor er dette kun en af de mange muligheder, du har for at opleve glæden ved vand i haven. Dammen skal anlægges i en stor have ved et hus på landet. Der er altså plads til en rimelig stor dam, men der er et lille problem. Grunden hælder kraftigt, og derfor er det vanskeligt, at lave en stor vandflade, uden at der bliver en høj vold på dammens ene side.

Vi vælger derfor at lave en dam på cirka 3,5 x 5 meter, og kombinere det stille vand med et vandløb på cirka 3,5 meter.

/

1.

Først laver vi en tegnet skitse, som i grove træk viser vores forventninger til det færdige resultat.

/

2.

Dernæst markerer vi dammens omrids med et tov. Vi overvejer placeringen en ekstra gang. Dammen skal gerne have sol 5 til 8 timer dagligt. Det passer meget fint, da et stort moreltræ og et egetræ kaster skygge midt på dagen. Til gengæld vil de også forsyne dammen med blade i efteråret. Vi vælger at udskyde det problem, indtil det opstår. Det kan løses ved hjælp af et løvnet. Vi kigger også på dammen (eller omridset af den) inde fra stuens vinduer. Da vi er tilfredse med placeringen, afmærker vi kanten med træpløkke.

/

3.

Kanten stikkes af med en spade. Vi følger rebet hele vejen rundt.

/

4.

Rebet flyttes, og vi afmærker bækkens løb. Græstørven graves op, og køres væk i trillebøren.

/

5.

Dammens form udgraves. Familiens yngste medlemmer synes det er vildt spændende at få vand i haven, og giver et nap med. Vi sørger for at bredderne ikke bliver for stejle, og at der bliver en stor lavtvandszone til sumpplanterne.

/

6.

Mindre trærødder kan som regel hugges over med en skarp spade. Er der tale om større rødder, må sav og økse tages i brug.

/

7.

En lang lægte og et vaterpas er en stor hjælp under arbejdet. Vandspejlet markeres hele vejen rundt ved hjælp af et tov, som er udspændt på træpløkkene. Læg mærke til at vi er nødt til at lave en lille jordvold på dammens nederste side.

/

8.

Udgravningen er færdig. Vi har en stor sumpzone med ganske lavt vand, en overgangszone med varierende dybde og en mindre dybvandszone med knapt en meters dybde. Bunden dækkes med et beskyttende filtunderlag. Det forhindrer at eventuelle skarpe sten kan arbejde sig op gennem bassinfolien.

/

9.

Folien lægges i. Vi er klar til at fylde vand i dammen.

/

10.

De først dråber løber ned af foliens sorte flader, og danner en lille pyt. Det tager lang tid at fylde vand i. Allerede en halv time efter at vi har lukket op for vandet kommer den første af naturens pionerer flyvende til dammen. Det er en lille vandkalv, der på stive vinger kommer ind til landing. Den svømmer rundt på overfladen et stund, så dykker den. Den er flyttet ind. Drengene ligger på maven, og følger spændt vores nye gæst med øjnene.

/

11.

Så kommer turen til bækken. Grundens naturlige fald giver optimale muligheder for at lave strømmende vand. Meningen er at bækken skal starte inde under en terrasse, som ikke er lavet endnu. Dermed kan vi skjule biofilteret under terrassen, og bækkens udspring kan laves som et kildevæld med store sten. Bækken får et enkelt fald, som opbygges med et bræt under filt og folie. Dernæst kommer et lille stryg, et par sving og en langsomtflydende pool før vandet strømmer ned i dammen. Bækkens bredde varierer fra 40 til 60 centimeter, og dybden er cirka 10 til 15 centimeter. Derefter beklæder vi bæklejet med beskyttelsesfilt og bassinfolie. Biofilteret placeres ved bækkens start. Det bliver senere skjult under terrassen.

/

12.

Bassinpumpen sænkes ned i dammen, og et kraftig slange trækkes fra pumpe til filter. Ledningen fra pumpen trækkes ind til huset og tilsluttes en stikkontakt. Vandet strømmer nu ned gennem filteret og ud i bækken. Vores vandløb er i gang.

/

13.

Vandet strømmer gennem biofilteret. Når bækken er lavet færdig med grus og sten, skal filteret podes med en startkultur af de rigtige bakterier.

/

14.

Bækkens løb bliver opbygget ved hjælp af nogle store afrundede sten. Kanterne markeres med flade sten, der kamuflerer overgangen mellem bassinfolie og græsplæne. Vi flytter rundt på stenene i flere dage, før vi finder den bedste placering.

/

15.

Bæklejet fyldes med grus, der naturligt udfylder revner og sprækker mellem de større sten. Start øverst oppe i bækken, og lad strømmen hjælpe med at fordele gruset ned ad bækken. Vi valgte at bruge noget finkornet grus, men groft grus er lidt lettere at styre. De første planter bliver gul iris, engnellikkerod og tradescantia. Imellem stenene i kanten planter vi fredløs og krydderurten brøndkarse.

/

16.

Bækken er anlagt. Nu skal tiden blot have lov at arbejde for os. Vi poder biofilteret med en startkultur af tørrede bakterier. Pakningen indeholder alle de rigtige filterbakterier, og biofilteret kommer op på fuld effekt langt hurtigere end ellers. Filterets opgave er at holde vandet klart og rent, og at hjælpe til med nedbrydningen af affaldsstoffer i vandet.

/

17.

Da biofilteret har kørt i en uges tid, og dermed fået lejlighed til at etablere en stærk bakterieflora, udbygger vi filtreringen med et UV-filter. I dette filter udsættes det gennemstrømmende vand for UV-belysning – en behandling der effektivt forhindrer alger i at få fodfæste i dammen. UV-filteret monteres ovenpå biofilteret, og forbindes ved hjælp at et kort stykke slange.

/

18.

Nu hvor teknikken sørger for, at vandkvaliteten er i orden, kan vi koncentrere energien om at lave dammens kanter færdige. I erkendelse af at børn er nogle vandhunde, og at det vil blive umuligt at forhindre dem i at lege med skibe, dafnienet og andre livsnødvendigheder i dammen, beslutter vi os for at lave et par pladser, hvor de gerne må lege. Vi understøtter dammens kant ved at lægge mursten under folien ved bredden. Derefter lægger vi to store træplanker ned, og sikrer dem med store sten, så de ikke kan vippe.

/

19.

De to planker virker som siddepladser ved vandkanten, og bliver hurtigt et par af havens mest populære pladser, både for børn og voksne. Fra planken og ned i vandet beklædes brinken med kantmåtter, der skal danne vækstplads for krybende stængler af fredløs. Kantmåtter er en form for plastvæv, der købes i metermål og skæres i smalle baner. Planternes vækstmateriale og rodnet trykkes ned i væven, og i løbet af kort tid vil planterødderne være vokset igennem måtten.

/

20.

Sumpzonen tilplantes primært med engkabbeleje og iris. Nogle store sten afgrænser det lavvandede område, for at give insekter, padder og fiskeyngel et sted, hvor de kan undgå de voksne fisk. Samtidigt giver det landingspladser til fugle, der kommer for at bade i dammen.

/

21.

Engnellikerod i lav aftensol. Dammens frodige plantevækst giver hurtigt masser af smukke stemningsmotiver.

/

22.

Engblommen er en flot plante, der stortrives i sumpzonens fugtige miljø.

/

23.

Teknikken kører, planterne gror, men der mangler ligesom noget. Vi skal have fisk i. Daniel, familiens yngste medlem, har fået lov til at få fisk i dammen. Storebror Kasper har nemlig fisk i et akvarium. Vi tager ind til vores lokale Bonnie Dyrecenter, og Daniel får selv lov til at hjælpe med at vælge 10 store flotte guldfisk. Fiskene bliver pakket i to store plastikposer.

/

24.

Hjemme ved dammen lader vi poserne flyde i dammen et stykke tid, for at vandtemperaturen indenfor og udenfor posen kan udlignes. Derefter åbner vi posen og tilsætter gradvist vand fra dammen. Den gradvise tilvænning er især vigtig, hvis der er stor forskel i vandets hårdhed og pH-værdi. Medbring eventuel en vandprøve fra dammen når du besøger din dyrehandler, så kan en eventuel ubalance opdages i tide, og den rigtige behandling sættes ind.

/

25.

Daniel lukker selv fiskene ud i deres nye hjem. De ser ud til at have klaret turen fint, og svømmer straks ud på dammens dybeste sted. Her bliver de det første døgn. Fiskene giver med deres flotte farver nyt liv i dammen, og Daniel skal ud og kigge til dem mange gange i dagens løb. Allerede efter et par dage begynder de at komme til overfladen, når vi fodrer.

/

26.

Med kameraet lister vi os helt tæt på de plaskende fisk og tager billeder af legen. Egentlig regnede vi ikke med, at fiskene kunne komme ind i sumpzonen, men hvor der er vilje, er der åbenbart også en vej. Vi glæder os til at se, om der dukker unger op i dammen. Planterne i bækken skyder op. Hele anlægget virker nu mere etableret. Dammen er godt på vej til at blive en naturlig del af haven.

/

27.

Tre dage efter at guldfiskene er kommet i dammen, sker der noget spændende. Ganske tidligt om morgenen hører vi en voldsom plasken ude fra dammen. Det er guldfiskene, der leger. I fuld fart jager hannerne de rundbugede hunner ind i vegetationen i sumpzonen, hvor gydningen foregår.

Vi skal have en nøkkerose i dammen, og har valgt den smukke røde Nymphea “Attraction”.

Læs om hvordan den plantes i artiklen: Plant en Åkande.

/

28.

Dammen er i fin balance. I opstarten (midt under maj måneds hedebølge) var der en smule alger i vandet, men da UV-filteret blev tilsluttet, forsvandt de i løbet af få dage. Vandet er nu krystalklart.

/

29.

Placeringer tæt ved et stort moreltræ, har givet os en smule arbejde i foråret. De mange blomster fra træet dryssede ned i vandet i to uger. Vi fjernede dem dagligt med en ketcher.

/

30.

Fiskebestanden er blevet udvidet med fire guldskaller. Guldskallen er en gylden variant af vores hjemlige skalle. Nogle af guldskallerne avles dog også som varianter af rudskallen, og især disse fisk er spændende for havedamsejeren. Udover at være livlige og smukke, har de det fortrin at de gerne spiser alger. Også de fastsiddende alger, som eksempelvis trådalger, tages. Desuden er de gode til at bekæmpe andemad. Guldskallerne stimer ofte sammen med guldfiskene, men de jager også gerne myg og andre insekter i overfladen.

/

31.

Aftenstemning ved dammen.

/

32.

Kildevæld og planter. Havedammen set fra oven. Nu mangler der kun lidt flere planter i bedet omkring dammen.

/

33.

Bækkens “udspring” under terrassen laver vi som et kildevæld. Vi laver en lille dam, som er foret med bassinfolie. Dammens kanter understøttes af træstykker, og der stemmes ud til et vandfald.

/

34.

Kilden dækkes med afrundede sten i alle størrelser, og biofilteret placeres under terrassen. Nu skal det kunstige kildeområde tilplantes med kildemos (undervandsplante) og brøndkarse.

/

35.

Bækken set nedefra dammen op mod udspringet. De mange små fald og fritlagte sten, giver bækken en herlig klukkende lyd – ikke den dårligste “baggrundsstøj” til sommerens mange timer på terrassen.

/

36.

Sumpbedet tilplantes med iris, engkabbeleje, engnellikerod, engblomme og flere andre planter, der ynder en fugtig jordbund. I bedet omkring dammen planter vi spanske maguritter og bunddækkende planter som krybende jordbær, fredløs og pileurt.