Fugleinfluenza

Skrevet af Bonnie Dyrecenter

Hvad er fugleinfluenza?

Fugleinfluenza er en smitsom virussygdom hos fugle, der kan medføre en dødelighed på op til 100% blandt fjerkræ. Fugleinfluenza har været kendt siden 1880 og forekommer med sporadiske udbrud i hele verden. Alle fugle kan rammes af influenzaen, men kalkuner og høns er mest følsomme, hvorimod svømmefugle er langt mere modstandsdygtige. Smittede fugle udskiller virus gennem sekreter fra luftvejene samt gennem deres afføring. Sygdommen overføres nemt med eksempelvis inficeret foder og drikkevand. Sygdommen er anmeldepligtig, og man behandler ikke dyr.

Kat

Katte kan smittes med fugleinfluenza, selv om der er set meget få tilfælde. Smitten sker ved meget tæt kontakt med inficerede fugle, eksempelvis katte der fanger og æder vilde fugle, som er smittet med fugleinfluenza. Man har ikke kendskab til nogle tilfælde, hvor katte har smittet videre til mennesker. Hvis du bor i en zone med fugleinfluenza, bør du undgå, at din kat kommer i kontakt med smittede fugle. Fødevarestyrelsen anbefaler, at tamkatte holdes indendørs, og gårdkatte bør fodres regelmæssigt for at undgå at de jager selv.

Hund

Hunde anses ikke for at være modtagelige overfor fugleinfluenza. Det anbefales at hvis man bor i en zone med fugleinfluenza, luftes hunden i snor så den ikke kommer i kontakt med smittede fugle. Skulle det ske at hunden ruller sig i en død fugl, skal man vaske hunden med sæbe – gerne to gange det dræber alle bakterier og vira. Skulle din hund have spist noget af et fuglekadaver, og bliver den syg et par dage efter bør du kontakte dyrlægen.

Fugl

Alle fugle er modtagelige overfor fugleinfluenzaen, nogle dog mere end andre. Hvis man har undulater i bur indendørs skal man ikke være bekymret overhovedet. Man skal dog tænke over, hvis man henter grene og grønt i det fri, kan der være risiko for smitte fra disse. Hvis man henter grene fra en villahave inde i landet er der nok ikke stor risiko, da smitten hovedsagelig kommer fra trækfuglene som samles nær vand. Man skal naturligvis ikke tage grene ind hvis man bor i en zone med fugleinfluenza. Har man fugle i udendørsvoliere, bør man sørge for at de ikke kan komme i kontakt med vilde fugle, eksempelvis ved at lægge tag over volieren. Man bør fodre og vande sine fugle under tag (læs indendørs).

Læs meget mere om fugleinfluenza på følgende sider

www.foedevarestyrelsen.dk
www.fugleinfluenza.info
www.undulatsiderne.dk