Killingen flytter ind

Skrevet af Bonnie Dyrecenter

Når killingen ankommer til sit nye hjem, gælder det om at få den til at føle sig tryg. Start med at lade den kende et rum af gangen. Du skal forinden have fundet en fast plads til dens mad og bakke, da det ikke er ting, der skal rykkes rundt med i tide og utide.

Det giver tryghed for en lille killing, at den kan være sikker på, at der er visse holdepunkter i dens liv. Placer bakken et roligt sted, og hav altid fri adgang til bakken.
Placer endelig ikke bakken i nærheden af foderskålene!

Det er en stor forandring i en lille killings liv at blive taget fra sin mor og søskende, for at flytte til et nyt hjem. Den vil muligvis kalde på sin mor. Lad killingen få lov i fred og ro at udforske de nye omgivelser. Gemmer den sig, så lad den være, til den selv kommer frem. Tal til den roligt og dæmpet, hvis den er ked af det, og tag den op, hvis den selv vil. Når den først føler sig hjemme, varer det ikke længe, før kontakten er etableret, og den selv vil kæles for. Giv eventuelt killingen en lækkerbidsken. Det vil være med til, at den føler sig tryg. Undgå for meget støj. Tag ikke støvsugeren frem. Lad killingen være mindst muligt alene de første par dage, og den vil falde til ro. Killingen vil så finde sin egen rytme. Tag hensyn til din kat, når den spiser og sover. Bliver den hele tiden forstyrret, bliver den stresset. En killing har brug for mange timers søvn. Jo mere ro den får, des nemmere går det.

Vær opmærksom på, hvilket stueplanter du har stående, da visse planter kan være giftige for katte. Det gælder eksempelvis følgende: Azalea, alpeviol, efeu, hyacint, philodendron, julestjerne og primula. Pas endvidere på med at have rengøringsmidler og skarpe eller spidse genstande stående fremme.

Opdragelse

Nu skal killingen lære, hvad den må og ikke må. Tal altid roligt til katten. Det er utrolig vigtigt at sige til i gernings-øjeblikket. Det nytter ikke noget at skælde ud, efter skaden er sket. Husk også at være konsekvent. Er noget forbudt, er det altid forbudt – ellers kan katten ikke finde ud af det. Slå aldrig en kat. Det gør den sky over for din hånd og ødelægger tillidsforholdet. En effektiv måde at vise katten, at den har gjort noget forkert, er at lave en schijj-lyd. Det gør du ved at trække læberne tilbage og presse luften ud mellem tænderne. Du kan evt. forøge effekten ved at klappe i hænderne. Det skal dog understreges, at dette ikke må bruges for tit, da katten så ikke vil reagere på det. Brug det fx, når katten hvæsser kløer i lænestolen, og vis den derefter, hvordan den bruger sit kradsebræt. Derpå roser du den, når den har forstået, hvad det går ud på.

De fleste killinger er renlige, når du køber dem. Du skal imidlertid lære din killing, hvor bakken står. Vær specielt opmærksom, når killingen lige har spist eller sovet. Traver den søgende rundt, så sæt den op i bakken, og krads lidt i gruset. Katten er et meget renligt dyr. Sørg derfor altid for at holde bakken ren. Derved undgår du også, at katten besørger andre steder.