Regnvand i akvariet

Skrevet af Bonnie Dyrecenter

Alt hvad der kommer fra himlen er ikke pr. definition rent og uberørt af menneskelig aktivitet – men regnvand kan være en værdifuld ressource for akvarister. Gennem vores brevkasse har vi dog erfaret at brugen af de klare dråber fra oven, har forårsaget nogen forvirring. Derfor får du her en gennemgang af fordele og ulemper ved produktet – og, endnu vigtigere, nogle råd om den rette anvendelse.

Regnvand og grundvand

Grundvandet har engang været regnvand, altså fortættet vanddamp der er rent, næsten sterilt og blottet for opløste mineraler. Når jeg skriver næsten sterilt, skyldes det at dråberne på deres vej gennem atmosfæren kan opsamle partikler fra den omgivende luft. Det kan være luftforurening, forsuring med mere. I områder med minimal luftforurening minder regnvand en del om destilleret vand, når det rammer jorden eller dit hustag. Hvis en solsort har klattet på taget, bliver vandet beriget med en ubetydelig smule naturlig gødning inden det fortsætter ned i jorden. Derefter starter omdannelsen fra det næsten neutrale regnvand til grundvand. Det nedsivende vand filtreres gennem hundredvis af lag. Alt afhængig af jordbundens beskaffenhed påvirkes vandets kemi. Kalk, ler, muld, skovbund, mosejord, sand, grus – alle jordbundstyper har forskellige egenskaber og derfor er der stor forskel på grundvandet, selv i et lille land som Danmark. Det betyder at nogle landsdele har blødt og pH-neutralt vand, mens andre områder har hårdt, kalkholdigt vand. De fleste af os har forholdsvist hårdt og kalkholdigt.

Hvad betyder det for mit akvarium

Når du under det ugentlige vandskift, tager friskt vand fra vandhanen bruger du i princippet grundvand – da ledningsvandet hentes fra vores grundvandsressourcer. Derfor får du forholdsvist rent og bakteriefrit vand (det opfylder kravene til drikkevand), men i mange tilfælde også forholdsvist hårdt og alkalisk vand. Langt de flest akvariefisk trives fint i dette vand. Eksempelvis minder vores ledningsvand rigtig meget om det naturlige vand i eksempelvis Malawi- og Tanganyika-søen. Mange afrikanske og mellemamerikanske floder har lignende værdier. De mange levendefødende tandkarper er også på hjemmebane i let alkalisk og hårdt vand. Mange fisk fra regnskovsområder og lignende blødtvandsbiotoper kan også trives fint i dette vand, men nogle arter viser først deres virkelige adfærd og bliver først legevillige, når de holdes i blødt og let surt vand. Hvis du vil have held med opdræt af fisk som eksempelvis: rød neon, glødelystetra, fantomtetra og rigtigt mange andre tetraer, dværgciklider fra Apistogramma-slægten, chokoladegurami og mange blødtvands killies – ja, så er du nødt til at gøre noget for at ændre vandværdierne.

Til opdræt

Opdrættere af akvariefisk bruger derfor blødt vand i litervis. Mange laver selv blødt vand fra ledningsvand, ved hjælp af et ionbytter-anlæg. Alternativt kan du købe destilleret vand, men literprisen på det, kan skræmme selv den mest ihærdige opdrætter. Regnvand, derimod, er en gratis og i perioder ”desværre” næsten uudtømmelig kilde. Ved at spæde ledningsvandet op med regnvand og filtrere over spagnum, kan du lave de helt rigtige vandværdier til opdræt af de fleste arter af akvariefisk. Husk på at regntiden og den deraf følgende blødgøring af vandet, varsler legetidens start for mange fiskearter i troperne.

Til planterne

Det er et ofte overset fænomen, at ganske mange af vores akvarieplanter stiller lige så forskellige krav til livet, som fiskene gør. Derfor findes der også vandplanter, som langsomt sygner hen og dør, hvis de holdes i vand med forkerte vandværdier. Generelt trives de fleste vandplanter bedst i neutralt til let surt vand, forudsat at der er CO2 nok til stede. Da det er meget svært at sænke pH-værdien i kalkholdigt vand, bruger mange akvarister tilsætning af blødt vand – eksempelvis regnvand til akvariet. Hvis du vil vide mere om de forskellige planters livskrav og måske sammensætte en rigtig regnskovsbiotop, så kig ind på vores plantesider og på www.tropica.dk

Algebekæmpelse

I vores brevkasse her på siden har vi erfaret at algeproblemer er en af akvariehobbyens største svøber.
Der er mange forskellige former for alger, og jeg vil ikke komme ind på de enkelte arter her. Blot vil jeg minde om, at den vigtigste forebyggelse mod alger er at give planterne optimale vilkår. Mange typer alger klarer sig langt bedre end planterne i hårdt og alkalisk vand.
En hel anden problemstilling er spørgsmålet om næringsstoffer i akvariet. Et vandskift skulle gerne nedbringe mængden af næringsstoffer, som eksempelvis nitrat, i akvariet.
Nogle steder kan nitratindholdet i ledningsvandet dog være højere end akvariets biologiske balance har godt af. Kravene til drikkevand er nemlig mildere end kravene til godt akvarievand. Derfor kan et vandskift, lokalt i nogle områder af landet, gøre meget lidt gavn. I disse tilfælde kan en tilsætning af regnvand være det der skal til, for at genoprette biologisk balance og få kontrol over algerne. I disse år bliver luftforureningen mindre, mens forureningen af grundvandet lokalt bliver større. En indsats for at formindske luftforureningen virker nemlig hurtigt. Regnvand der falder i dag, kan derimod være op til 30-40 år om at nå ned til grundvandet – så der har vi stadig stor indflydelse fra fortidens synder.

Er der ingen ulemper?

Fordelene ved brug af regnvand er utallige, og vi har allerede set på dem, men er der slet ikke ulemper ved brug af regnvand? Jo selvfølgelig. Da regnvand påvirkes af luftforurening, er det selvfølgeligt ikke lige rent i alle dele af landet. Her får du en håndfuld tips til rigtig indsamling af regnvand:

  • Indsaml ikke regnvand, hvis du bor i områder med stærk luftforurening: I vindsiden af industriskorstene, lige op af tæt befærdede færdselsårer og lignende.
  • Saml ikke den første byge efter længere tids tørke. Luften skal først skylles ren. Efter nogle timers regn, er de fleste partikler af luftforurening skyllet ned.
  • Vær opmærksom på at hustage kan være grundigt tilsmudsede af fugles ekskrementer. Det kan betyde at vandet bliver ”beriget” med både næringsstoffer og eventuelle colibakterier.
  • Tagrender og nedløbsrør af kobber eller blik og indækninger af bly kan frigive tungmetaller, som kan være skadelige. Plastmaterialer er derimod, i denne sammenhæng, uskadelige.
  • Mekanisk filtrering af regnvand opsamlet fra hustage, presenninger og lignende kan foretages gennem et kaffefilter, en ”ren” støvsugerpose eller filtervat.
  • Hvis du vil lave rigtigt regnskovsvand, kan du filtrere regnvandet over spagnum. Brug rigtig filterspagnum og undgå gødningsberiget spagnum.
  • Skal du opbevare regnvand i længere tid, er det bedst at opbevare det køligt og i skygge.
  • I disse år bliver regnvandet langsomt af bedre kvalitet, da industrien får bedre styr på filtrering af røg. Til gengæld bliver grundvandet mange steder dårligere, da landbruget ikke følger helt så godt med.
  • Husk at du ikke kan tage et tomt akvarium, hælde regnvand i og fisk umiddelbart bagefter. Regnvand skal lige som ledningsvand modnes biologisk gennem filtrering og eventuel tilsætning af vandplejemidler. Som delvis tilsætning til et velkørende akvarium er der dog ingen problemer.