Plant en Åkande

Skrevet af Bonnie Dyrecenter

Sådan planter du en åkande

For at give planten de bedste vækstbetingelser er det vigtigt, at den får et næringsrigt bundlag at vokse i. Da det er upraktisk med bundlag i hele dammen, planter vi nøkkerosen i en trådkurv.

/

1.

Vi bruger følgende ting til plantningen: Nøkkerose, vandplantejord, lertilskud, depotpiller med plantegødning, trådkurv, plantenet og groft grus.

/

2.

Først blandes plantejorden med en lille pose med lergranulat. Brug eventuelt en stor plastikspand. Lertilskuddet er vigtigt for nøkkeroser og åkander.

/

3.

Trådkurven fores med et eller flere stykker plantenet. Nettet holder sammen på jordblandingen, men tillader plantens rødder at vokse ud, og hindrer ikke ilttilførslen til rødderne.

/

4.

Fyld kurven halvt op med plantejord, og placer gødningsdepoterne ovenpå. Pillerne afgiver næring efterhånden som planten får brug for den, og en overgødskning af vandet sker derfor ikke.

/

5.

Derefter placeres nøkkerosen ovenpå jordlaget, og lidt mere jord fyldes omkring plantens rødder. Selve rodknolden (rhizomet) skal ikke dækkes, men nærmest ligge lige ovenpå jorden.

/

6.

Plantenettet foldes ind til planten, og kapsler jordlaget ind. Derved forhindrer vi at jord og gødning spredes i dammen.

/

7.

Til sidst placerer vi et dæklag af groft grus ovenpå klædet. Guldfisk og koikarper elsker at grave i bundlag, og hvis ikke planten bliver beskyttet på denne måde, vil fiskene have ryddet potten i løbet af en uge. Vi placerer i første omgang planten på cirka 30 centimeter vand, og rykker den så ud på dybere vand, så snart den er kommet i vækst.