Skildpadde Tips

Skrevet af Bonnie Dyrecenter

Da dinosaurernes havde deres storhedstid, i kridttiden for 125 millioner siden, havde skildpadderne allerede lagt adskillige millioner af år bag deres stumpede haler. De pansrede krybdyr, fra dengang lignede i grundformen de arter, vi har i dag – men nogle af dem var meget større.

En af den tids giganter var havskildpadden Archelon, som havde en skjoldlængde på 4 meter. Den har næsten været på størrelse med en folkevognsboble. Skildpadden var altså her på jorden, millioner af år før de første mennesker. Alligevel, eller måske netop derfor, har den spillet en stor rolle i vores fantasi og mytologi.

I hinduismens hellige bøger betragtes skildpadden som symbol på det uforgængelige. Den bærer fire elefanter på sit skjold – de dyr som igen bærer hele jorden. I de nordamerikanske indianeres legender, har skildpadden en tilsvarende rolle. Skildpaddens form, dens skjold, og alle de hemmeligheder den gemmer derinde er vel en del af forklaringen på dyrets popularitet.

De fleste skildpadder lever i et ganske anderledes tempo, end vi selv, og måske kan dens rolige gemyt have en afsmittende effekt på vort eget sind. Fra eventyrets verden kender vi skildpadden som et langsomt dyr, der ved list og snilde formår at komme først i kapløb med hurtigere dyr.

 

Skildpadden i miljøet

Skildpadder hører til den slægt, som kaldes krybdyr. Ordet krybdyr er en direkte oversættelse af det latinske navn Reptilia, der er en afledning af ordet reptere. Reptere betyder at krybe. Skildpaddens hud er, som hos andre krybdyr, vandtæt, og dyrene er vekselvarme. Det vil sige, at deres legemstemperatur svinger i takt med temperaturen i omgivelserne. De kan selv påvirke deres kropstemperatur. Får de det for koldt, kryber de ud i solen, og under hedebølger kan de grave sig ned eller opsøge vandhuller. Derfor er det vigtigt, at de holdes under de rigtige forhold i fangenskab.

Skildpadder findes udbredt over alt i de varmere egne på jorden. Der findes mere end 200 arter, men langtfra alle har fundet plads hos mennesket som hobbydyr. Overalt i verden har skildpadderne været efterstræbt på grund af deres velsmagende kød. Det har bragt en del arter tæt på udryddelse. De mest truede arter, er i dag omfattet af fredningsbestemmelser.

Formering

Skildpadder lægger æg, som hunnen graver ned i jord eller sand. Hun forlader æggene, og de overlades til deres egen skæbne. Æggene udruges derefter af solvarmen, og ungerne må klare sig selv, straks de kommer ud af ægget.

Sæt aldrig skildpadder ud i naturen

Tidligere var den rødørede terrapin den mest populære og oftest holdte sumpskildpadde. Desværre er det ikke længere lovligt at indføre og forhandle denne skildpadde. Det skyldes ikke at arten er truet, men derimod at den er blevet en trussel for danske vanddyr. Den rødørede terrapin er nemlig i mange tilfælde endt i den danske natur, når den blev for stor til terrariet. Da den kommer fra et klima, der minder en del om vores, er den i stand til at overleve en dansk vinter. Som en effektiv jæger, er den en trussel mod de danske padder og fisk. Sæt derfor aldrig skildpadder ud i naturen.

Børn og skildpadder

Krybdyr hører normalt ikke hjemme hos børn, da det kræver en del viden og indsigt at passe dem ordentligt. Skildpadder har samme behov, men de adskiller sig dog en smule fra mange af de øvrige krybdyr, der kan købes i handlen. De er ganske enkelt mere robuste. Allergi er et stigende problem i børnefamilierne. Det er sikkert en af grundene til skildpaddernes stigende popularitet. Skildpadden kan udmærket være familiens kæledyr, så længe det er de voksne i familien, der har ansvaret for den daglige pasning og pleje. Det er dog vigtigt, at du er klar over, at den lille søde skildpadde, som du kan have inde i hånden, kan nå en anseelig størrelse som fuldvoksen. Derfor har den krav på et rummeligt terrarium.

Skildpadder i terrariet

Skildpadder har let ved at tilpasse sig et liv i fangenskab – forudsat at du giver dem gode betingelser. Mange af arterne kan desuden nå en høj alder.

En af verdenshistoriens mest kendte eksemplarer var kæmpeskildpadden, Tui Malila. Den blev af Kaptajn Cook bragt med fra Seychellerne, og givet som gave til kongen af Tonga-øerne i 1773. Den levede et begivenhedsrigt liv: Overlevede to skovbrande, blev sparket af en hest og kørt over af en bil, og døde først i 1970. Den havde da status som folkehelt og landets mascot – og nåede en alder på over 200 år. De mindre arter, som vi holder i terrariet, når ikke så høj en alder, men de kan dog leve i mange år.

I terrariet er det vigtigt at skelne mellem to typer af skildpadder: Landskildpadder og sumpskildpadder. Leopardskildpadden er en af de mest populære arter blandt landskildpadderne. Som de andre landskildpadder, er den, trods sit drabelige navn, en fredelig planteæder.

Sådan løfter du en skildpadde

Tag om skildpadden fra begge sider. Lad tommelfingrene hvile oven på skjoldet, og stik de øvrige fingre ind under dyrets bug. Det er lidt lige som at tage omkring en burger – bare omvendt!