Grøn Leguan

Skrevet af Bonnie Dyrecenter

Den grønne leguan (Iguana iguana) er almindeligt udbredt i Mellem- og Sydamerika, fra Brasilien og Colombia i syd til Costa Rica og Mexico i nord.

Den grønne leguan lever i tropiske, fugtige områder nær skov, større træer og buske, ofte ved floder og mindre vandløb. Voksne dyr lever mest i træerne, mens unger og ungdyr ofte lever skjult i buskads tættere på skovbunden, men de fører stadig en klatrende levevis.

Den grønne leguan er en stor, muskuløs, planteædende øgle, hvor hannen ofte får en totallængde på 140-160 cm, men specielt varianten med torne på snuden kan blive omkring 2 m, med en vægt på 3-5 kg. Hunnen opnår en totallængde på 110-140 cm, med en vægt på 2 – 4 kg.

Farven varierer meget afhængig af, om det er ungdyr eller kønsmodne dyr. Ungdyr er stort set grønne og turkise med brune tværbånd på halen. Ældre leguaner kan have meget varierende farver, hvor grundfarven ofte er gråliggrøn, lysebrun og turkis med brunlige og sorte tværbånd på krop og hale. Specielt i yngleperioden er hunnerne rødlige på siden af hovedet, på forben og forkrop, hvorimod hannerne kan være rødlige det meste af tiden.

Det er nærmest umuligt at kønsbestemme ungdyr, og svært at kønsbestemme voksne, men hannen vil ofte have større rygkam, kraftigere og bredere hoved, lidt bredere halerod, mere udtalte og større porer på undersiden af bagbenene. Hunner har ofte en mere langstrakt krop med et smalt hoved.
Før man beslutter sig for at anskaffe grøn leguan, bør plejen og pasningen overvejes omhyggeligt, da det er en stor og til tider voldsom øgle. Hvis der er den mindste tvivl om, hvorvidt man kan tilbyde de ovennævnte forhold, så glem den grønne leguan!

Selv om leguaner ikke er deciderede flokdyr, er det en fordel at have flere ungdyr sammen. Dyrene lærer af hinanden, spiser mere og vokser dermed også hurtigere. Trives dyrene sammen, føler de sig mere trygge, og man kan undertiden se dem sove sammen om natten. Dyrene bliver nemmere omgængelige overfor mennesker, hvis der er 2-3 ungdyr på samme alder i samme terrarium. Vær dog opmærksom på, at det ikke vil være alle eksemplarer af arten der vil kunne trives sammen, og at hanner efter kønsmodenhed er indtrådt slet ikke kan holdes sammen pga. territorial aggression; dyrene vil simpelthen slås indtil den svageste er død.

Fodring

Grøn leguan spiser næsten alt frugt og grønt. Basisfoder skal altid bestå af en blanding af forskellige typer bladgrønt som salat, kinakål, grønkål og med så mange vilde planter som muligt (mælkebøtter og skvalderkål), samt et varieret tilbehør bestående af grønne bønner, revet gulerod, grøn, gul og rød peber, ærter. Fodr ikke eller i meget begrænset omfang med frugt. Fodr ikke, eller i meget begrænset omfang med icebergsalat (for lidt calcium og for megen fosfor), banan (for meget kulhydrat) og avocado (for fed). Leguaner har brug for en omhyggeligt afstemt foderplan med vegetabilsk protein for at sikre normal vækst og trivsel. Leguaner er ikke rovdyr, tilbyd derfor IKKE animalske fødeemner. Dette gælder både for voksne og ungdyr.

Krybdyr kan ikke selv danne det aktive vitamin D3, hvis de ikke udsættes for solens lys eller for kunstigt ultraviolet lys. I den forbindelse er det vigtigt at huske, at ultraviolet lys ikke kan gennemtrænge glas. D3- vitamin har især betydning for at knoglerne opbygges korrekt. Desuden har også foderets indhold af kalk og fosfor betydning for knoglerne. Kort kan det siges, at der skal være så meget kalk og så lidt fosfor som muligt. Derudover har foderets indhold af A-vitamin betydning for at huden og mund- og øjenslimhindens sundhed. Vitamin- og mineralpulver med stort indhold af D3-vitamin og calcium (kalk) drysses derfor over foderet ca. en gang om ugen. Foderet kan med fordel blandes med lidt havregryn, som indeholder en del proteiner, kulhydrat og kalk.

Terrarie-indretning

Til grønne leguaner kan terrariet ikke blive stort nok! Til ungdyr kan terrariet være på 200 cm x 200 cm x 100 cm (højde x bredde x dybde) til dyr på op til 30-40 cm, men bør være mindst 300 cm x 300 cm x 140 cm, hvilket passer fint til to til tre ungdyr (dyr på under 100 cm., målt fra næse- til halespids).

Til voksne leguaner skal terrariet være minimum 400 cm x 400 cm x 200 cm til to dyr. Der kan nok også være tre voksne dyr i et sådant terrarium, men i yngleperioden kan det være for lille. Eventuelt kan der indrettes et udendørs terrarium (eller voliere eller drivhus), hvor leguanerne kan være i sommermånederne med dagtemperaturer over 20° C. Terrariet indrettes med store klatregrene fra bunden til toppen af terrariet. Bundlaget kan bestå af træspåner eller barkflis. Glastykkelsen bør være minimum 4 mm; min. 6 mm hvis stykket er over 100 cm på en af lederne.

Terrariet kan tilplantes med f.eks. stuebirk. Men glem ellers alt om et smukt tilplantet terrarium med voksne leguaner. Enten spiser leguanerne bladene, eller også ødelægger de planterne med deres skarpe kløer eller knækker grenene! Det er meget vigtigt, at terrariet er kraftigt belyst, med tilskudsbelysning med ultraviolet lys af god kvalitet (f.eks. Powersun). Temperaturen i terrariet bør have et spænd fra ca. 20–50° C fordelt over terrariets areal, således dyrene altid kan finde en plads med en passende temperatur for dem. Brug altid et termometer til at tjekke, at terrariets temperatur har denne spændvidde.

Der bør minimum være én varmeplads for hvert dyr. For at opretholde en høj luftfugtighed bør terrarie-anlægget oversprøjtes dagligt med lunkent vand. Man kan med fordel give leguanerne adgang til badevand (f.eks. i en lav balje).

Rengøring

Efter behov (alt efter hvor stort terrariet er, hvor mange dyr man har osv.) skiftes bundlaget, og terrariet rengøres. Det er svært at sige præcis hvor ofte man skal rengøre, for at hygiejneniveauet er godt nok, men én gang om ugen vil i langt de fleste tilfælde være nok, og har du et (i forhold til vore anbefalinger) relativt stort terrarium til forholdsvis få og små dyr, vil der nok ikke være behov for at rengøre så ofte.

Håndtering

Leguanen bliver ikke håndtam, men kan godt blive omgængelige, men det skal understreges at leguaner, store som små, ikke er legetøj for børn!
Særligt i parringstiden kan både hunner og hanner være aggressive over for hinanden, også over for mennesker. Pas derfor på med at håndtere dyrene i disse perioder. Leguaner har meget skarpe tandrækker. De er velegnede til at bide og rive blade og andet grønt itu. Et bid fra en leguan er kraftfuldt og kan være meget ubehageligt, særligt hvis man bliver bidt i ansigtet eller i fingrene.
Samvær med børn, hunde og katte må frarådes, da dyrene fra naturen har meget dårlige anlæg for tilhørsforhold med disse, og man vil kun få problemer med frygt/aggression hvis man sætter dem sammen.

En ellers rolig og tam leguan kan pludselig blive nervøs ved synet af en ukendt hund eller et ukendt menneske (mest børn). Dette gælder også ved flytning til et nyt miljø, f.eks. nyt terrarium eller ny lejlighed. Som regel vil leguanen advare med hovednikken eller slag med halen. Men overraskes en sovende leguan af en hund, vil leguanen bide med det samme, oftest i hundens snude. Børn og dyr holdes væk fra leguanen, og et barn må ikke være den hovedansvarlige for pasningen af en leguan.
Leguaner kan være kilde til salmonella-infektioner, og hører hjemme i deres terrarium, særligt fordi de ikke er renlige, og dermed har afføring alle mulige steder hvor de færdes. Og husk, at deres tarmudtømninger er voldsomme og ildelugtende!

Livsforløb og formering

Leguaner kan opnå en alder af omkring 10-15 år. Grønne leguaner bliver kønsmodne ved en alder af 2-3 år, hvor totallængden er på 100-120 cm. Parringstiden falder ofte i perioden fra september/oktober til januar/februar. Med lidt held kan grøn leguan yngle i terrariet. Hunnen lægger 20-40 æg ca. 2 måneder efter parringen.

Sørg altid for, at hunnen har et sted at lægge sine æg. Det bedste er at placere en opvarmet (ca. 32° C) sandkasse m. en blanding af sand og jord på min. 100 cm x 80 cm x 80 cm (højde x bredde x dybde) inde i terrariet, når hunnen er synligt gravid og viser en adfærd med nedsat appetit og kun drikker vand. Samtidigt vil hunnen være rastløs og grave i bundlaget. Æglægning bør finde sted inden for 1-2 uger. Hvis hunnen ikke får mulighed for at lægge sine æg, vil æggene blive for hårde og tykskallede. I det tilfælde skal æggene med meget stor sandsynlighed fjernes operativt for at redde hunnen. Efter æglægning flyttes æggene forsigtigt til en rugekasse med en temperatur på 30-31° C og en luftfugtighed på ca. 100.
Nyfødte unger er 20-24 cm lange.

Sundhed og sygdom

Hos alle krybdyr er nedsat eller ophørt ædelyst, rødme og/eller belægning i munden, hævede eller lukkede øjne, besværet vejrtrækning og problemer med hudskiftet tegn på A-vitaminmangel. Ubehandlet vil det føre til at dyret enten sulter ihjel eller får dødelige følgesygdomme som f.eks. lungebetændelse og hudbetændelse. Hos øgler vil de første symptomer på A-vitaminmangel ofte være, at slimhinden i munden bliver rød og får belægninger. Dyret vil pga. smerter ikke længere spise.

For lidt D3-vitamin og/eller forkert balance mellem kalk og fosfor bevirker, at knoglerne udvikler sig forkert og bliver bløde eller nemt knækker. Selvom dette ikke nødvendigvis er dødeligt, vil dyrenes sundhedstilstand og dermed livskvalitet voldsomt nedsættes, og i visse tilfælde kan kæbeknoglerne blive så påvirkede, at dyret ikke kan spise. Hos leguaner ses der normalt ved D3-vitaminmangel hævede bagben og besvær med at bevæge sig. Derudover kan underkæben blive blød og hævet, hvilket gør det svært for dyret at spise.

De ovenstående sygdomme kræver, at leguanen både tages under akut behandling af en krybdyrkyndig dyrlæge, og at der sker en omlægning af dyrets kost. Kontakt derfor personer eller organisationer, der har specialviden om hold af leguaner.

Vil du vide mere:
Nordisk Herpetologisk Forening

/