Snegleskink

Skrevet af Bonnie Dyrecenter

Sociale behov og floksammensætning

Snegleskinken er overvejende et socialt dyr, skønt den ikke er tæt knyttet til en decideret flok eller gruppe i naturen.
Kan derfor holdes flere sammen, f.eks. som par. De kan evt. sættes flere sammen i en lille gruppe, dog må der kun være én han, og man skal altid overvåge, om der forekommer aggression i startperioden. Som hos alle andre dyrearter kan visse individer være mere bidske end andre!

Fodring

Udelukkende animalsk foder.
Alle slags snegle af passende størrelse, dog koges vinbjergsnegle (puttes direkte i kogende vand) og skæres ud i passende stykker. Der fodres med 2-3 snegle pr. dyr pr. dag.
Som tilskud kan der tilbydes kogte, afskallede muslinger samt regnorme. Brug evt. nedfrosne dyr i vinterperioden, hvor det kan være svært at skaffe snegle.

Levende nøgensnegle tager snegleskinken ikke, men man kan tilbyde dem kogte og skåret i stykker.
Krybdyr kan ikke selv danne det aktive vitamin D3, hvis de ikke udsættes for solens lys eller for kunstigt ultraviolet lys. I den forbindelse er det vigtigt at huske, at ultraviolet lys ikke kan gennemtrænge glas. D3- vitamin har især betydning for at knoglerne opbygges korrekt. Desuden har også foderets indhold af kalk og fosfor betydning for knoglerne. Kort kan det siges, at der skal være så meget kalk og så lidt fosfor som muligt. Derudover har foderets indhold af A-vitamin betydning for at huden og mund- og øjenslimhindens sundhed. Tilsæt derfor foderet vitamin- og kalkpulver indeholdende D3-vitamin, én gang ugentligt.
Lad evt. sneglene æde salat med dette pulver på, før de gives som foderdyr.

Terrarie-indretning

Terrarium med meget god udluftning, der til voksne dyr skal måle mindst 110x50x60 cm.
Rigelig beplantning der kan holde på fugtighed og fungere som klatremuligheder, gemmesteder såsom udhulede rodstykker og bøjede barkstykker. Blade i bunden, drikkekar, evt. bassin og en stenbunke under varmelampen som varmeplads.

Temperaturen i terrariet bør have et spænd fra ca. 20–50° C fordelt over terrariets areal, således dyrene altid kan finde en plads med en passende temperatur for dem. Brug altid et termometer til at tjekke, at terrariets temperatur har denne spændvidde.
Har tendens til udtørring, især af øjenområdet, og kræver derfor daglig overbrusning.

Rengøring

Dødt foder, tomme sneglehuse og knuste sneglehuse fjernes dagligt, vandet i bassinet skiftes og der overbruses dagligt.
To gange månedligt renses terrariet i bund, bundmaterialet og mos fornyes, og der redekoreres i terrariet.

Håndtering

Bliver meget let omgængelig, de skal dog håndteres nænsomt og ofte, mens de er små. Kan hvæse lidt i starten, men bider meget sjældent (såfremt de har været håndteret tilstrækkeligt som små), men kan dog bide meget hårdt! De spidse kløer kan genere lidt, når man holder dem. Hvis den er sulten, spiser snegleskinken gerne direkte fra hånden og udenfor terrariet.

Aktivering

Giv gerne levende foder.
Rigeligt med skjulesteder i terrariet og mange klatremuligheder.

Livsforløb og formering

Kan typisk leve op til ca. 12 år. Hunnen går drægtig i op til 5 måneder og føder derefter 12-25 levende unger.

Sundhed og sygdom

Hos alle krybdyr er nedsat eller ophørt ædelyst, rødme og/eller belægning i munden, hævede eller lukkede øjne, besværet vejrtrækning og problemer med hudskiftet tegn på A-vitaminmangel. Ubehandlet vil det føre til at dyret enten sulter ihjel eller får dødelige følgesygdomme som f.eks. lungebetændelse og hudbetændelse.

Hos øgler vil de første symptomer på A-vitaminmangel ofte være at slimhinden i munden bliver rød og får belægninger. Dyret vil pga. smerter ikke længere spise.

For lidt D3-vitamin og/eller forkert balance mellem kalk og fosfor bevirker at knoglerne udvikler sig forkert og bliver bløde eller nemt knækker. Selvom dette ikke nødvendigvis er dødeligt, vil dyrenes livskvalitet voldsomt nedsættes, og i visse tilfælde kan kæbeknoglerne blive så påvirkede, at dyret ikke kan spise.
De ovenstående sygdomme kræver, at dyret både tages under akut behandling af en krybdyrkyndig dyrlæge, og at der sker en omlægning af dyrets kost.

Vil du vide mere:
Nordisk Herpetologisk Forening