Giftfrø

Skrevet af Bonnie Dyrecenter

Ved Giftfrøer også kaldet pilegiftfrøer og farvefrøer, findes der næsten ingen danske navne på de enkelte frøer, derfor bruges der kun de videnskabelige (latinske) navne.

Blandt de mest almindelige frøer er f.eks. Dendrobates pumilio (jordbærfrøen), Dendrobatses auratus, Dendrobates azeureus (blå farverfrø), Dendrobates leucomelas, Dendrobates tinctorius, Epipedobates tricolor, Phyllodates vittatus, Phyllodates bicolor, Phyllodates teribilis og Phyllodates aurotaenia

De tre sidst nævnte er de mest giftige, netop disse tre blev brugt af indianerne i Mellem- og Sydamerika til fremstilling af gift til deres jagtpile. En frø kan levere gift nok til 40 – 50 pile.

Men når frøerne ikke har adgang til deres naturlige føde udvikler de ikke deres giftsekret, så derfor mister de deres gift i fangenskab.

 

Foder

Bananfluer, fårekyllinger, springhaler, bladlus og småinsekter rystet i vitamin- og mineralpulver. Små voksmøl og enkytræer.

Terrarieindretning

Et terrarium på 60x35x45 cm vil være passende til et par eller en trio. Som bundlag kan bruges akvariegrus med et godt lag mos, sphagnum og orkidébark ovenpå. Planterne der skal bruges kan være sumpplanter og akvarieplanter, disse rengøres for evt. snegle, orm og andre skadedyr.

Planterne plantes i små netpotter, så er de meget nemme at udskifte. De planter der ikke trives, skiftes ud. Grene og trærødder indsættes i rigeligt mål, gerne helt op til dæksglasset, da frøerne kravler meget. På disse grene og rødder fastsættes epifytter og bromelieplanter, husk også rengøring af disse planter. Og de sidst nævnte planter skylles også grundigt for evt. rester af sprøjtegifte.

Luften i terrariet må ikke være for stillestående, så derfor skal der være udluftning i toppen. Luftfugtigheden skal ligge på ca. 90%. For at opnå dette, overdouches terrariet ofte. Varmen om dagen bør ligge på 23-27°C, om natten 20-21°C.

Husk at en lille plads foran i terrariet skal være fri for alt for mange planter, denne plads er fodringsplads.