Pragtsmerling

Skrevet af Bonnie Dyrecenter

En selskabelig smerling

I karpefiskenes store familie finder vi en gruppe slanke fisk, der – i lighed med en del medlemmer af barbefamilien – har specialiseret sig i et liv ved bunden. De kaldes smerlinger. Kropsformen hos disse fisk er langstrakt, cylindrisk, og hos nogle arter næsten ormeagtig. Buglinien er flad – en tilpasning til livet på bunden. Munden er nedadvendt og forsynet med skægtråde, der hjælper fisken til at finde sit bytte i bundlagets sand og dynd. Smerlinger er i almindelighed ikke særlig farvestrålende. Der findes dog enkelte undtagelser.

Pragtsmerlingen er uden tvivl en af de smukkeste repræsentanter for smerlingenes familie. Den kommer fra strømvande på Borneo og Sumatra, og synes at foretrække hurtigtstrømmende bække og floder.

Den har typisk smerlingefacon, hvælvet ryglinie og flad bugside. Ryggen er rødbrun, og siderne er gulorange. Tværs over kroppen går tre sorte bånd, som en effektfuld kontrast. Pragtsmerlingen er en imponerende fisk, som i naturen kan nå en størrelse på op til 30 centimeter. I akvarier vil de dog aldrig nå den størrelse.

Pragtsmerlingerne er, især som ungfisk, selskabelige. De holder meget af at færdes i stime rundt omkring i akvariet. I det hele taget er pragtsmerlingen langt mere aktiv om dagen end de andre smerlinger. Akvariet bør dog have rigeligt med skjulesteder. Huler i trærødder eller stenopbygninger er nødvendige, for at fiskene føler sig trygge.

Fodringen volder ingen problemer. Pragtsmerlingen er næsten altædende, men foretrækker – ligesom de fleste andre smerlinge – orme og myggelarver. Desuden er den en effektiv sneglebekæmper. Med sin spidse mund kan den gribe fast i vandsnegle, og trække dem ud af sneglehuset. Har den fået fat i en snegl, slæber den ofte byttet ind under en trærod. Herinde rusker den sneglen løs og æder den. Har du et snegleproblem i akvariet, så er pragtsmerlingen en god løsning.

Formeringen er dog et uløst problem. Trods ihærdige anstrengelser, er det endnu ikke lykkedes at finde en god opskrift. Der findes dog enkelte tilfælde af tilfældige opdræt. I naturen foretager pragtsmerlingerne lange gydevandringer, noget der er svært at efterligne i akvariets begrænsede volumen. Blødt, køligt og hurtigtstrømmende vand er måske et af de elementer, som fremkalder gydemodningen.

I selskabsakvariet trives pragtsmerlingen fint. Den er fredsommelig overfor akvariets stilfærdige beboere, og for stor til at lade sig irritere af eventuelle ballademagere. Ældre eksemplarer kan blive territoriehævdende overfor artsfæller. Er akvariet indrettet med gode skjul og naturlige revirgrænser, er stridighederne dog ret harmløse.

Pragtsmerlingen er spændende og udfordrende akvariefisk.