Kuhliål

Skrevet af Bonnie Dyrecenter

En fisk der ligner en søslange

Kuhliålene udgør en gruppe af meget slanke smerlinger. Kropsformen minder næsten om vores hjemlige ål, men kuhliålens finner er dog ikke sammenhængende som ålens.

Kuhliål er en fællesbetegnelse for 6-7 arter, der minder så meget om hinanden – både i udseende og levevis – at de kan behandles fælles. De er små (5-10 centimeter lange), og tværstribede i gulorange og brunt.

Disse fisk lever i naturen i langsomstrømmende og stillestående vande, og foretrækker et akvarie med et blødt bundlag, masser af trærødder, planter og lignende skjulesteder og en dæmpet belysning.

Lysdæmpningen kan laves ved at dække en del af overfladen med flydeplanter. Kuhliål er blandt de ganske få smerlingearter, der er blevet formeret i fangenskab.

De meget få opdrætsberetninger afslører, at kuhliålene, trods deres bundlevende adfærd, gyder deres æg i vandoverfladen – helst i et dække af flydeplanter.

De æder enhver form for småt tørfoder, levende- eller frostfoder, men er særlig glade for små orme og myggelarver. Kuhliålene kan fint holdes i et selskabsakvarie, hvis det har skjulesteder nok. Dog vil de små smerlinge være mere dagaktive i et specialakvarie.