Sumpskildpadde

Skrevet af Bonnie Dyrecenter

Sumpskildpadder tilbringer en stor del af deres tid i vandet, og lever altid nær vandløb, moser eller søer. De er kødædende, og fanger størstedelen af deres føde i vandet. Derfor er de fra naturens hånd godt udrustet til et amfibisk liv. Deres tæer er forsynet med lange kløer, og de har svømmehud mellem tæerne. Deres skjold er mere fladt end landskildpaddernes. Det giver mindre vandmodstand, når de jager fisk i søer og vandløb. Vanddelen kan tilplantes med almindelige akvarieplanter, som eksempelvis Vandpest, hornblad og tusindblad. Skildpadderne vil bruge dem som tilskudsfoder, men især vandpest og hornblad er så hurtigtvoksende, at de vil kunne klare sig. Alternativt kan du dyrke planter i et andet akvarium, så du kan forny beplantningen hos sumpskildpadderne med mellemrum.

På land kan du placere nogle planter et stykke oppe på dekorationerne, eller bruge plastikplanter. I et sådan indrettet terrarie vil dine sumpskildpadder have rige muligheder for at vise deres naturlige adfærd – og du kan få mange oplevelser ved forruden.

Hos din dyrehandler finder du et udvalg af færdigfoderprodukter til skildpadder. Frostfoder tages gerne. Husk også, at skildpadder har brug for masser af kalk, til opbyggelse af skjoldet. Giv kalktilskud i pulverform.

Akvaterrarium til sumpskildpadder

Sumpskildpadderne trives naturligvis bedst i et terrarium med en stor vanddel. Derfor er akvaterrariet det helt naturlige valg. Akvaterrariet er en vellykket krydsning mellem akvariet og terrariet. Det består af en undervandsdel, som indrettes som ethvert andet akvarium; og en overvandsdel, der indrettes som et fugtigt terrarium. Forbilledet kan være bredden af en flod, dam eller sø, hvor trærødder og planter hænger ud over vandet. Bundlaget kan være akvariegrus, både i vand og landdelen. Placer gerne nogle store sten eller trærødder, så de danner små øer i vandet.

Vandet kan opvarmes af et almindeligt akvarievarmelegeme (dyppemodel), af varmemåtter eller -kabler. Vandtemperaturen bør ligge mellem 24 og 26 gr. C. Landdelen må gerne have en eller flere solpladser, hvor der er ophængt en varmelampe. Herunder bør temperaturen ligge omkring 38-40 gr. C.

Fodring

Sumpskildpadder er primært kødædende. De er, deres udseende til trods, nogle effektive jægere. Levende foderdyr tages gerne, men også frostfoder kan bruges efter en smule tilvænning. Du bør dog ikke snyde din sumpskildpadde for fornøjelsen ved at fange maden selv. Den har et fantastisk godt syn, og er en udholdende svømmer. Gode foderdyr er myggelarver og andre amå vandinsekter, små krebsdyr, snegle og frem for alt fisk. Du kan enten opdrætte guppyer som foderfisk, købe dem hos dyrehandleren eller fange små fisk i naturen. Det sikreste er dog at bruge akvarieopdrættede fisk. Orme, som tubifex og regnorme er også gode foderdyr.

Giv desuden sumpskildpadden et tilskud af grøntfoder. Eksempelvis salat eller lignende (se i øvrigt under landskildpaddens menu).

Kalk og vitaminer

Ligesom landskildpadder, har også sumpskildpadder brug for kalk, for at kunne opbygge deres skjold. Derfor må du give dine dyr et supplement til den kalk, de får gennem deres daglige føde. Et godt tilskud er husbærende snegle. Sneglene kan du enten avle i et lille akvarie, eller indsamle i haven. Små snegle knuser skildpadderne let selv. Større snegle må du knuse først. Den letteste løsning er at købe en pakke kalktilskud i pulverform hos din dyrehandler. Kalken drysses ud over skildpaddens foder. Giv desuden gerne et vitamintilskud.

Rengøring

Fjern gamle foderrester hver dag, og skift en tredjedel af vandet hver dag. Hvis du har en filterpumpe tilsluttet, kan du nøjes med at skifte en tredjedel af vandet en gang om ugen. Rens filteret jævnligt.

Bad

Dine sumpskildpadder elsker at bade, og du behøver ikke at gøre noget, for at få dem til det. De kan slet ikke lade være.