Skægagame

Skrevet af Bonnie Dyrecenter

Terrariet

Skægagamens terrarium indrettes med sand eller miljøstrø som bundlag, og med nogle store sten og grene som skægagamen kan skjule sig under og sole sig på. For at opnå den ønskede temperatur på 28-30 grader er det nødvendigt med en varmeplade under terrariet. På varmepladsen kan man hænge en varmelampe op over en sten eller en gren, eller man kan købe en varmesten. Skægagamen skal udover dette også have et UV-lys som giver de livsnødvendige UV-stråler (sollys). UV-lyset er et lysstofrør som installeres i toppen af terrariet, man skal dog være opmærksom på at skægagamen skal have en plads hvor der ikke er mere end 15 cm imellem lysstofrøret og skægagamen, da den ellers ikke kan optage UV-strålerne. Det er også vigtigt at der ikke er glas imellem UV-lyset og skægagamen, da UV-strålerne ikke kan trænge igennem almindeligt glas. Der skal være en dagslængde på 14 timer hvor alle lys og varmekilder er tændt. Om natten skal de alle være slukkede så temperaturen sænkes til 20-24 grader og det er mørkt for skægagamen. Det vil her være en god ide med et tænd-sluk ur på alle installationerne så de altid slukker på samme tid. Dette vil give skægagamen en god dagsrytme og den vil føle sig mere tilpas.

Hamskifte

Skægagamer og andre øgler vokser ved at de skifter ham. Dette sker ved at de nærmest vokser ud af deres skind så skindet sprækker og falder af. Indenunder skindet der falder af er der dannet et nyt lag skind som er klar til at tage over. Nogle øgler spiser deres ham(skind) når det sidder løst eller er faldet af. Dette er helt naturligt, da der er næring i hammen.

Fodring

Skægagamen fodres med forskellige insekter i passende størrelser, det kan f.eks. være fårekyllinger, græshopper, kakkelakker, fluer, møl, edderkopper og melorme. Man kan også fodre med museunger dog skal man ikke gøre det for tit da de feder meget. Man skal også passe på med melorme da de indeholder mere fedt end de andre insekter. Inden man giver foderdyrene til skægagamen skal man ryste dem i vitaminpulver. Det er vigtigt at vitaminpulveret er lavet til krybdyr og at der er kalk i da det er nødvendigt for at knoglerne kan udvikle sig rigtigt. Skægagamer fodres også med frugt og grønt som f.eks. gulerødder, salat(ikke icebergsalat, da der er for meget fosfor i), agurk, peberfrugt, æble o.s.v. De vil også gerne have mælkebøtter og brøndkarse, sørg dog for at plukke dem på steder hvor de ikke har været udsat for bilos eller er blevet sprøjtet med gift. Skægagameunger fodres med insekter og nyt grønt hver dag. De voksne fodres med insekter ca. hver 2 dag og med nyt grønt hver dag. Når en skægagame kommer ud af sin faste rytme f.eks. ved at den skifter hjem, bliver den stresset. Stres kan gøre at den ikke vil spise, men det skal man ikke tage så tungt, den begynder som regel at spise igen efter et par dage. Vil den stadig ikke spise kan der være noget i terrariet som ikke er optimalt. Er alt i terrariet okay kan det være nødvendigt at tvangsfodre den (dette skal kun gøres af en person med erfaring i tvangsfodring) spørg evt. din dyrehandler om de kan hjælpe, ellers kontakt en krybdyrkyndig dyrlæge. Efter en tvangsfodring begynder den ofte at spise selv igen.

Opdræt

For at få skægagamerne i ynglehumør kan man give dem en vinterdvale på 7-8 uger, ved en dags temperatur på 17-18 grader og 25 grader på varmepladsen. Dagslængden skal være på 10 timer. Nattetemperaturen bør ligge på ca. 15 grader. Det er vigtigt at man langsomt sænker og hæver temperaturerne så det ikke går for hurtigt for skægagamerne. Især når man sænker temperaturen er det vigtigt at det går langsomt. Man skal nemlig være sikker på at alt det foder den har i maven er optaget inden der bliver for koldt. Krybdyr har brug for varme for at kunne optage sit foder, så lige inden og imens de er i vinterhvilen må de ikke fodres da det er for koldt for dem til at de kan optage foderet og foderet vil derfor rådne i maven på dem og skægagamen vil til sidst dø af det. Når dyrene er på den normale temperatur igen kan man begynde og fodre igen. Efter vinterhvilen vil parringen finde sted. Dette kan foregå rimelig voldsomt og man kan blive nødt til at skille parterne for en kort periode. Efter parringen sætter man en æglægningskasse ind i terrariet. Kassen skal være så stor at hunnen sagtens kan vende sig derinde. I bunden af kassen ligger man et godt lag af en blanding af fugtig vermiculite og spagnum. I denne kasse vil hunnen så lægge sine op til 20 æg. Æggene lægges herefter forsigtigt i en rugemaskine og udruges i løbet af 60-75 dage ved ca. 30 grader. Ungerne passes på samme måde som de voksne, de skal dog fodres lidt oftere. Man bør holde ungerne i et terrarie for sig selv for at sikre at de voksne ikke spiser ungerne. Nogle skægagamer parre sig og lægger æg uden at de har været i vinterhvile.

Ikke kæledyr

Øgler og andre krybdyr kan ikke blive tamme som f.eks. marsvin og undulater. Nogle krybdyr kan vænnes til at blive taget ud af terrariet engang imellem (f.eks. en gang om ugen), men krybdyr bør som hovedregel holdes som pryddyr man kun ser på gennem glasset som f.eks. fisk.

/