Steppevaran

Skrevet af Bonnie Dyrecenter

VARANUS EXANTHEMATICUS

 

Længde: Total 150 cm, krop: 70 cm
Terrarium: Savanneterrarium. Tør savanne, steppe og klippelandskab
Temperatur: Dag: 25-35 grader, nat: 15-20 grader
Dagslængde: 12 timer
Luftfugtighed: Tørt
Foder: Insekter, mus, rotter, kyllinger, æg og ferskvandsfisk
Adfærd: Lever på jord og klipper, graver en del. Dagaktiv
Kønsforskelle: Hannen har større hoved og en lyserød strubesæk, som kan spiles ud. Hannen har også to forstørrede postanal skæl
Udbredelse: Afrika
: Svær