Forår i havedammen

Skrevet af Bonnie Dyrecenter

En dag i marts eller april sker det ældgamle mirakel igen. De første varme vinde trækker op over landet sydfra. Frosten mister sit greb, i takt med at solen støt hæver sin bane over horisonten. Buske og træer drypper. Ispanseret på dammen begynder at smelte. Det er tøbrud.

Sørg først for, at alle tekniske apparater er funktionsdygtige. Kontroller pumpen, eller start den op igen – hvis den har været afbrudt i vintermånederne. Rens filtre og riste. Lav en prøve på vandkvaliteten.

Gå planterne efter. Hvis nogle er gået ud, bør de fjernes. Flyt eventuelt potterne med nøkkeroser ind på lavere vand. Her får de mere lys og varme. Senere rykkes de igen ud på dybere vand. Plant efter med nye planter, hvis det er nødvendigt.

Dine fisk har været gennem en hård tid i vinteren. Deres energireserver er næsten opbrugt. Derfor gælder det om at få fiskenes depoter genopbygget. Så snart temperaturen når op på 10-12 grader, begynder fiskene at blive aktive igen. Derfor må du sætte ind med et næringsrigt foder.

Hos Bonnie Dyrecenter kan du få forårsfoder, der er særligt energiholdigt. Dette specialfoder får dine fisk i topform i en fart, og gør dem modstandsdygtige over for de mange parasitter, der også bliver aktive på grund af den stigende temperatur. Desuden er det vigtigt, at dine fisk kommer i form til den forestående gydeperiode.

Har du haft fiskene inde for at overvintre, bør du først sætte dem ud, når vandtemperaturen udendørs nærmer sig den, fiskene holdes ved indendørs.