Zebrafinke

Skrevet af Bonnie Dyrecenter

I naturen

I naturen lever zebrafinkerne i store flokke. De er vidt udbredt over næsten hele det australske kontinent. Kun i de tørreste egne, i det indre af landet, mangler den.

Dens yndlingsområde er det åbne græsland, og altid i nærheden af vand. Om det er en sø, en flod eller en lille bæk, betyder ikke så meget – blot der er vand.

Australiens urbefolkning har altid brugt zebrafinken som vejviser. Hvis der var zebrafinker i et nyt område, kunne menneskene være sikre på også at finde vand.

Zebrafinkens afhængighed af vand medfører dog også en del problemer for den. I år med ekstrem tørke dør en meget stor del af bestanden, og de fugle der klarer tørken, sætter ofte kun et enkelt kuld unger i verden.

I år med rigeligt nedbør yngler fuglene derimod året igennem.

De fugle som bliver holdt i danske hjem, er alle opdrættede under beskyttede forhold, da der ikke længere eksporteres zebrafinker fra Australien.

I bur

Som stuefugl har de spraglede finker ikke foder-problemer at slås med. Her sørger du jo for at den får en alsidig kost, og alt det vand den har brug for. Zebrafinker har været holdt i fangenskab i mange år, og hører med til tamfuglene. De bliver aldrig helt så tamme som eksempelvis kanariefugle og undulater, dog vænner de sig hurtigt til mennesker og trives fint i fangenskab. Zebrafinker er gennem årene blevet fremavlet i mange forskellige varianter, eksempelvis lysrygget, orangebrystet, sortkindet o.s.v. De oprindelige zebrafinker er grå, hunnen stort set ensartet grå, hannen har brun-gul underside og orange kindpletter.

/

Foder

Dit lokale Bonnie Dyrecenter (se forhandlersiden) har færdige tropeblandinger, med et afbalanceret forhold mellem de nødvendige næringsstoffer, vitaminer og minaraler. Derudover er det fint at give zebrafinken et tilskud af hirsekolber, og lidt friskt grøntfoder. Husk at grøntfoder, hvad enten det er salat, spinat eller græs fra naturen, skal gives med måde. Især i foråret, hvor fuglene ikke er vant til grønt, kan de foræde sig og blive syge. Hvis du samler græs i naturen, skal du sikre dig, at det er fra arealer, der ikke bliver sprøjtet med gift. Man må under ingen omstændigheder give sine fugle avocado, det er livsfarligt!

Opdræt

Det er ikke svært at få Zebrafinkerne til at yngle. Har de god plads, lys og varme, vil de kunne yngle året rundt. Rugetiden er 12 – 13 dage, og kuldstørrelsen 4-5 unger. De små zebrafinker vokser hurtigt til. De forlader reden efter knapt tre uger, men mades stadig af forældrene. Efter endnu et par uger kan de klare sig selv.

Voliere

Zebrafinker bliver som tidligere nævnt hurtigt vant til mennesker, men bliver aldrig (eller sjældent) helt håndtamme. De er små livlige fugle, og vil trives rigtig godt i en voliere med god flyveplads. De kan godt overvintre udendørs, men skal dog have adgang til et lukket, frostfrit rum. De trives bedst ved temperaturer over 10 grader.

/