Vilde kaniner

Skrevet af Bonnie Dyrecenter

Oprindelige kaniner

Den oprindelige vilde kanin (Oryctolagus cuniculus) stammer fra landene omkring det vestlige Middelhav (Spanien og Frankrig). Nu findes den stort set over hele verden. Spredningen er sket ved en hjælpende menneskelig hånd. Allerede for 2000 år siden ved man at romerne holdt kaniner, og munkene har også holdt kaniner som ”køddyr”. Ifølge munkenes religion blev kaniner ikke betragtet som rigtigt kød, og måtte derfor spises i hele fasteperioden.

Udsatte dyr

Eksempelvis blev kaniner udsat i Australien i slutningen af 1800-tallet. De regnes som skadedyr i Australien og New Zealand, da de udøver store skader på det naturlige miljø og naturligvis også på landbruget. De bekæmpes både biologisk, blandt andet ved spredning af sygdommen myxomatose som kun rammer kaniner, og ”mekanisk” ved hjælp af jagt, fælder og ved at ødelægge kanin-hulerne.

Kaniner i Danmark

Så drastisk går vi ikke til værks i Danmark, hvor de vilde kaniner findes i Sønderjylland (en stor bestand som menes indvandret fra tyskalnd). I 1970’erne og 1980’erne blev der ulovligt udsat kaniner på Lolland og Borholm. Der findes også kaniner på eksempelvis Fanø, Fyn og Endelave, og også her stammer kaninerne fra udsatte eksemplarer.

Levevis

Kaniner er sociale dyr, og i det fri lever de i store kolonier. Kaninerne graver gange under jorden. Man kan nemt se at der er kaniner i et område. Der er rigtig mange indgangsåbninger til kaninkomplekset, og det overskydende jord fra gravearbejdet kan ses som små bunker jord foran hullerne. Kaniner foretrækker åbne, tørre områder til deres komplekser. Eksempelvis skovkanter, levende hegn og krat der vender ud mod åbne enge og marker. Golfbaner er også ofte gode levesteder for kaninerne. I komplekset er det altid en voksen han der dominerer. Der er oftest flere hunner end hanner. Som regel er der fred og ro i kolonien, men der kan opstå slagsmål mellem hannerne, hvis en han udfordrer den dominerende han. En kanin stamper i jorden hvis der er fare på færde.

Formering

Kaniner formerer sig rigtig hurtigt! En hunkanin får i gennemsnit 5 unger pr. kuld. Hun kan få 3-4 kuld unger om året, og de første kuld unger kan nå at blive kønsmodne og selv få unger samme år som de er født. Rigtig mange unger bliver taget af rovdyr, og det er med til at holde den samlede kaninbestand nede. I Danmark er der desuden jagttid på kaniner, og der bliver årligt nedlagt omkring 5000 kaniner.

Tamkaniner

De tamme kaniner er blevet forædlet fra de vilde kaniner. Der findes massevis af kaniner rundt omkring i de danske hjem, og der er fremavlet over 30 forskellige racer, fra de små nuttede dværgkaniner til store kødkaniner, nogle med kort pels, andre med lang pels, så man kan få en kanin der passer lige til ens smag.
Du kan læse meget mere om tamkaniner her.

Kaniner udendørs

Man kan sagtens holde kaniner udendørs året rundt i Danmark. Man skal bare sørge for at kaninerne ikke står i træk om vinteren. Hvis kaninen står udenfor er der sikkert plads til et noget større bur end man kan have indendørs. Desuden kan man lave en løbegård til sine kaniner hvis de er udenfor. Det er bare vigtigt at huske på at kaninerne graver huller, så det vil være bedst hvis man kan grave trådnet ned under hele løbegården, så kaninerne ikke kan grave sig ud. Man kan også have et ”græsningsbur” til kaninerne, så de selv kan gnave græs når de er ude. Husk også her at der skal være bund i buret.