Slørhaler

Skrevet af Bonnie Dyrecenter

Slørhaler hører til blandt de mest populære fisk til akvarier. De får i et stort udvalg af farver og former, men sådan har det ikke altid været. Vi skal godt 1000 år tilbage i tiden, for at finde starten på slørhalens historie.

Historie og oprindelse

Under Sung-dynastiet (år 967-975) var der i Kina en embedsmand, som ved siden af sit daglige virke også var en meget dygtig fiskeopdrætter. Han fremavlede guldfisk i sine havedamme. De smukkeste og mest sjældne gav han til templer. Disse guldfisk er beskrevet i en bog fra år 1000.
Kejser Chao-Kou begyndte at interessere sig for guldfisk, og siden bredte interessen sig som ringe i vandet.
I begyndelsen var det tilfældige krydsninger som førte til variationer af guldfisken, siden blev det mere målrettet opdræt og avlsarbejde. I årene omkring 1800 – 1900 dukkede de første slørhaler op. I 1925 blev løvehovedslørhalen præsenteret sammen med 7 andre helt nye varianter, der iblant den sorte teleskopslørhale. I 1950’erne i Chung-Shan Parken i Peking kunne man fremvise omkring 30 forskellige guldfiske- og slørhaletyper.
Interessen bredte sig fra Kina til Japan, hvor et mere rationelt opdræt kom i gang – i første omgang med export til Java og andre nærliggende øer.
Omkring 1612 kom de første guldfisk til Europa, men en regelmæssig import blev først en realitet i 1722-1728. Man opnåede dog ikke de samme flotte opdrætsresultater i Europa som i Kina og Japan, hovedsageligt på grund af klimaet. Også i Europa var det samfundets rigeste borgere der havde råd til disse kostbare fisk. Det var derfor lidt af en begivenhed da man i Lissabon opdagede guldfisk i småsøer og bække i den vilde natur. De forvildede guldfisk trivedes så godt at de begyndte at yngle. Initiativrige lokale fandt hurtigt ud af at man kunne sælge denne yngel til lande der nok havde hørt om guldfisk, men ikke set dem, og ”spinde guld” på eksporten.
De første guldfisk i Danmark kunne ses i 1890 i Botanisk Have i København, men også i kommunale damme i blandt andet Slagelse, Nyborg og Strib fandtes guldfisk. Hvor det var kineserne der ”opfandt” guldfisken, var det japanerne der trak det store læs med slørhalerne. De passede nemlig perfekt til de japanske haver. Også indendørs i Japan kunne man finde slørhalerne.
Så sent som i 1872 nåede slørhalerne til Europa. Den tyske opdrætter Matte importerede under store besværligheder en flok avlsfisk. Ud af flere sendinger på nok mindst 600 fisk var der kun 45 fisk der overlevede sejlturen, men ud fra dette grundmateriale startede Matte sit opdræt og omkring 1880 kunne han fremvis resultatet.
I Danmark vandt slørhalen først frem omkring år 1900, det var dog kun den mest almindelige røde slørhale, da de mere specielle arter blev solgt for priser omkring kr. 150,-. Det var vist kun de allerbedst stillede der havde råd til det dengang.

/

Alder

Den almindelige guldfisk kan blive 20-25 år gammel.
De forædlede former (som slørhalen) bliver knapt så gamle, nærmere omkring 15-20 år under optimale forhold.

Pasning

Slørhaler skal som alle andre fisk have en god varieret kost: Et godt grundfoder i form af piller eller flagefoder, gerne suppleret med levende foder så som myggelarver, dafnier eller cyklops, eller frostfoder så som røde myggelarver.
Der kan fodres nogle gange om dagen, men aldrig med mere foder end der bliver spist op i løbet af 2-5 minutter. Det er en god idé at sørge for at foderet synker, så slørhalerne ikke behøver komme i overfladen for at spise. De kan nemlig have et lille problem med sluge luft når de spiser.
Slørhaler kan gå i et akvarie ved normal stuetemperatur, der behøves således ikke et varmelegeme i.
Slørhaler kan også holdes udendørs i havedamme, hvor de kan gå året rundt, når blot dammen ikke bundfryser.

Opdræt

Kønsforskel: Udenfor legeperioden kan det være meget svært at kende forskel på han og hun slørhaler, da hanner i god kondition er næsten lige så runde som hunner.
I yngleperioden, som i udendørs damme falder i foråret og sommeren, men som i akvariet kan forekomme på alle årstider, kan du se forskel på kønnene.
Hannen får legeudslæt (brunstknopper) som er nogle hvidlige pletter der især forekommer på gællelågene og i nogle tilfælde også på de forreste finner.

Temperatur: Temperaturen til leg afhænger af hvilken temperatur de normalt går under. Hvis de går ret køligt kan de begynde at lege allerede ved 15 grader. Hvis de normalt bliver holdt ved stuetemperatur skal de helst have en temperatur på 20-25 grader før de leger.

Leg: Selve legen foregår som hos andre æglæggende fiskearter, ved at hunnen lægger sine æg, og hannen befrugter dem bagefter. De vil gerne lege over planter.
Når legen har fundet sted, bliver æg og dernæst unger overladt til sig selv, der er altså ingen yngelpleje hos slørhalerne.
Forældrefiskene fjernes fra legeakvariet umiddelbart efter legen, da de ellers æder æggene.
I løbet af 3-6 dage dukker ungerne op, og de første dage har de blommesæk med, så de skal ikke fodres med det samme. Efter to til tre dage er blommesækken brugt op, og ungerne skal fodres med speciel ungefoder som kan købes hos dyrehandlen.
Når ungerne bliver 4-5 uger gamle ligner de ”rigtige” slørhaler, bare i miniudgave.
Det skal dog nævnes at der kræves meget plads i akvariet for at opdrætte slørhaler.