Unger hos gnaverne

Skrevet af Bonnie Dyrecenter

Det er spændende at få unger hos sine gnavere – især første gang, men når dine mus eller rotter får 8 unger for 4. gang inden for et halvt år, så er det måske knapt så spændende. Ikke alle gnavere er så produktive som rotter: Nogle føder unger som er fuldt funktionsdygtige ved fødslen – de er til gengæld drægtige i længere tid, hvilket betyder at de ikke får så mange kuld i løbet af et år. Det kan på sigt være en fordel.

Hvis du slet ikke ønsker unger, så få dine gnavere af samme køn, eller lad hannen kasterere. Det er ikke alle arter af gnavere som er lige lette at få til at yngle, og nogle kræver helt specielle betingelser. Deguen yngler eksempelvis helst når de går mange i en flok. Jordegernet og chinchillaen vil gerne have meget plads før de yngler, men mus, rotter, marsvin og kaniner er lette at have med at gøre. Hvis du gerne vil vide lidt mere om gnaver-unger, så får du her i stikordsform en oversigt over de mest almindelige gnavere.

Mus

En mus er drægtig i 14-18 dage hvorefter den føder 7-10 unger. Ungerne er født nøgne og blinde. Når de er 8-12 dage gamle åbner de øjnene. 21 dage gamle kan man tage dem fra moderen.

De bliver kønsmodne i 5 ugers alderen, men sørg for at de ikke får mulighed for at yngle før de når en alder på 7-10 uger.

Mus kan få 6-12 kuld unger i løbet af et år.

Rotter

En rotte er drægtig i 21-23 dage, hvorefter den føder 6-9 unger. Ungerne er født nøgne og blinde. Når de er 14 dage gamle åbner de øjenene. Efter 30 dage kan man tage dem fra moderen.

De bliver kønsmodne i 6 ugers alderen, men vent med at lade dem yngle til de er 3 måneder.

Rotter kan få 5-8 kuld unger på et år.

Zebramus

En zebramus er drægtig i 21-28 dage, hvorefter den føder 2-5 unger. Ungerne er født nøgne og blinde. Når de er 7-10 dage gamle åbner de øjnene. 21 dage gamle kan man tage dem fra moderen.

De bliver kønsmodne i 8 ugers alderen, men lad dem ikke yngle før de er 3-4 måneder.

Zebramusen kan få 6-12 kuld unger pr. år.

Marsvin

Et marsvin er drægtig i 68-72 dage, hvorefter det føder 2-5 unger. Ungerne er født med pels og åbne øjne, klar til at indtage verden. De kan fravænnes når de er 28 dage og min. 300 gram.

Når de er 7-10 uger bliver de kønsmodne, men vent til de er mindst 5 måneder før du lader dem yngle. Vent dog ikke længere end til de er 10 måneder hvis du vil have unger. Når de når 1-års alderen snævres deres bækken ind, så de vil få svært ved at føde naturligt.

Hamster

En hamster er drægtig i 14-18 dage, hvorefter den føder 5-10 unger. Ungerne er blinde og nøgne ved fødslen. Når de er cirka 8 dage, åbner de øjnene.
De kan fravænnes når de er 20-25 dage.
I 6-8 ugers alderen bliver de kønsmodne og man kan lade dem yngle når de er 2-3 måneder.
Hamsteren kan få 3-4 kuld pr. år.

Kanin

En kanin er drægtig i 30-31 dage, hvorefter den føder 4-8 unger. Ungerne er blinde og nøgne ved fødslen. Når de er cirka 10-15 dage åbner de øjnene. 8 uger gamle kan de tages fra moderen.

Kønsmodenhed opnås i 5-8 måneders alderen og man kan lade dem yngle umiddelbart efter.

Kaninen kan få 2-4 kuld unger på et år.

Jordegern

Et jordegern er drægtig i 30-32 dage, hvorefter det føder 2-8 unger. Ungerne er blinde og nøgne ved fødslen. Når de er cirka 14 dage gamle åbner de øjnene. I 3 måneders alderen kan de tages fra moderen.

De bliver kønsmodne i 10-15 måneders alderen, og man kan lade dem yngle umiddelbart efter.

Jordegern bør max. få 2 kuld om året.

Chinchilla

En chinchilla er drægtig i 108-111 dage – det er lang tid for en gnaver – hvorefter den føder 1-4 unger. Ungerne er, som marsvin, født med pels og åbne øjne. Når de er 2 måneder kan de tages fra moderen.

I 6 måneders alderen bliver de kønsmodne og når de bliver 9-12 måneder kan man lade dem yngle.

Chinchillaen får 2-3 kuld unger på et år.

Degu

En degu er drægtig i 90 dage, hvorefter den føder 4-6 unger. Ungerne er føde pelsklædte og seende. I 5 ugers alderen kan de vænnes fra.

Kønsmodenhed svinger fra 8-9 uger og helt op i 9 månedersalderen. Man kan lade dem yngle fra de er 6-12 måneder.

En degu kan få 2-4 kuld unger på et år.

Afrikansk dværgsyvsover

En afrikansk dværgsyvsover er drægtig i 21-30 dage, hvorefter den føder 2-10 unger. Ungerne er født blinde og nøgne. Når de er 8-12 dage åbner de øjnene.

I 4 ugers alderen kan de vænnes fra moderen og omkring 1 års alderen bliver de kønsmodne. Man kan lade dem yngle umiddelbart efter. Den afrikanske dværgsyvsover får ofte 2 kuld unger lige efter hinanden og holder derefter en pause.