Kanin

Skrevet af Bonnie Dyrecenter

Kaniner (Oryctolagus cuniculus) findes vildtlevende i Danmark, blandt andet i Sønderjylland, men vi kender den mest som familie-og kæledyr.

Sociale behov og floksammensætning

Kaniner er blev førhen betragtet som flokdyr. I dag ved vi at kaniner er kolonidyr. I naturen har en kanin mulighed for at slippe væk, hvis der opstår gnidninger/stridigheder mellem de enkelte dyr. Det har de ikke, når de holdes under mindre forhold i bur eller mindre indhegninger. Derfor anbefales det at kaniner holdes enkeltvis.

I nogle tilfælde kan flere kaniner holdes sammen. Det kræver dog at ejeren har sat sig meget grundigt ind i burforhold, sammenføring (bonding) af kaniner, neutralisering osv, og ikke mindst at kaninerne kan acceptere hinanden.

Fodring

Kaniner er faktisk ikke en gnaver, men er det, der kaldes en pseudodrøvtygger, hvilket betyder, at kaniners foder bliver nedbrudt i to forskellige tarme, nemlig blindtarmen og tyktarmen. Alle de små stykker fibre ender her, hvor de bearbejdes yderligere.

Kaniner spiser også deres natafføring for at få de ekstra gode fibre der ligger ufordøjet i det.
Som basisfoder kan du bruge såkaldte kaninpiller eller en anden god kaninfoder fra dit lokale Bonnie Dyrecenter. Derudover skal kaniner altid have adgang til hø af en god kvalitet, da hø indeholder livsvigtige vitaminer og fibre, og desuden er hø meget vigtigt for kaniners tandpleje.

Om sommeren skal kaniner fodres med tilskud af grønt, f.eks. græs og mælkebøtter, husk det skal være plukket i områder, hvor der ikke sprøjtes med ukrudtsmidler. Vi anbefaler du fodrer med gnaverstænger og andet gnaverguf i begrænset mængde. Indholdet af solsikkefrø, johannesbrød m.m. kan give for meget fedtstof og vil ofte medføre »løs mave«, dvs. klistret og fedtet afføring.
Kaniner trives med et alsidigt foder, så ud over piller, hø og halm kan du fodre med følgende:

 • gulerødder
 • kålrabi
 • julesalat
 • bladselleri
 • grønkål
 • jordskokker
 • æbler
 • pærer
 • persille
 • dild
 • løvstikke
 • hjulkrone
 • mælkebøtte og spæde brændenælder (alle helst usprøjtede/økologiske)

I meget begrænsede mængder kan der fodres med:

 • Salat
 • kinakål
 • blomkål
 • hvidkål og solsikkefrø

Kaniner skal altid have grene fra frugttræer (dog ikke stenfrugttræer), bøg, pil og grantræer. Vær sikker på, at træerne ikke er sprøjtede. Du kan også i de fleste Bonnie Dyrecentre købe grene der er fuldstændig kaninsikre. Grene er en god aktivering, da kaniner holder meget af at gnave.

Kaniner nyder meget deres grøntsager, og selv om de fleste gerne vil have forskellige frugter, må de kun få det i små mængder pga den høje indhold af naturlige sukkermængder. Pas på med for drastiske foderskift, især hvis man går fra tørre til våde foderemner, da det kan fremprovokere diarré, specielt overgangen til mange mælkebøtter og græs gøres forsigtigt.

Den optimale fordeling af foder er:
Hø: 80%
Tørfoder i form af piller eller andet: 20 %
Grøntsager, urter mm: 20 %
Kaniner skal altid have adgang til rent vand (skiftes dagligt).

Burindretning

Kaniner kan holdes både indendørs og udendørs. Kaniner i naturen er tilpasset et liv, hvor de skal kunne tåle kulde, derimod tåler de dårligt høje temperaturer. Temperaturer på over 27° C kan give kaniner hedeslag, placér derfor aldrig et kaninbur i direkte sol! Herudover tåler kaniner ikke træk og våde omgivelser, men de kan godt klare frostgrader, bare buret er indrettet til det.

Et udendørs bur skal være mindst 140 x 70 cm og gerne meget større. Højden på buret skal være således, at kaninen uden problemer kan sidde oprejst på bagbenene, hvilket vil sige minimum 50-90 cm, afhængigt af kaninens størrelse. Hvis du selv bygger buret, skal du huske at bunden bør være af et materiale, der kan rengøres uden besvær – også for urin. Du kan evt. male bunden og lidt op ad siderne med giftfri lak, som gør den tæt for gennemsivning. Buret bygges op med 3 lukkede sider og en forside af 2/3 net og 1/3 lukket, så undgår man træk, samt det skaber læ for evt. slagregn og fygesne. Taget skal være skråt, så regnvand kan løbe af. Buret bør stå på ben og helst op ad en bygning. Byg eventuelt en løbegård uden om buret, så kanin selv kan bestemme, om de vil være ude eller inde.

Husk at kaniner gerne graver, så der skal enten være fliser eller minktråd i bunden af løbegården.
Til indendørs brug skal et bur til en kanin være minimum 120 cm x 50 cm og 50 cm i højden, gerne samme størrelse, som anbefalet ved udendørs bure. Uanset om man kun lige overholder mindstemålene på buret eller har et større, anbefaler vi at kaninen får mulighed for motion og social kontakt uden for buret flere timer om dagen!

Færdes kaninerne frit indendørs i hus eller lejlighed, så skal man huske at de gnaver i alt. Elektriske ledninger er guf for en kanin, men dødsensfarlige, så alle ledninger og andre farlige ting skal fjernes, inden kaninen kan leve som frikanin.

Buret indrettes med et tykt bundlag af spåner, og der fyldes godt op i den ene halvdel af buret med halm til reden. Velegnede alternativer til høvlspåner og halm/hø som bundlag fås i form af f.eks. majsstrøelse der er et ikke-støvende naturprodukt, hempstøelse eller papirstrøelse (kan fås i dit lokale Bonnie Dyrecenter). Dette opsuger fugt og urin godt, og man undgår det støv, som høvl-spåner og halm kan give. Husk kaninen skal hele tiden have adgang til frisk hø. Giv gerne kaninen en sovekasse eller anden form for skjul.

Rengøring

Hver dag fjernes foderrester. Der skiftes vand.

Kaniner er meget renlige og langt de fleste kan lære at “gå på bakke”. Hold øje med hvilket hjørne din kanin har valgt som toilet og placer en hjørnebakke eller en kattebakke samme sted. Det kan være en fordel at have et andet bundmateriale i bakken end det du bruger i buret.

Mindst én gang ugentligt renses buret helt i bund. Alt bundmateriale fjernes og smides ud. Hvis det er nødvendigt, vaskes burets bund. Når buret er tørt, dækkes bunden igen af egnet materiale og masser af hø.

Håndtering

Når du skal løfte en kanin, fører du den ene hånd ind mellem forbenene skråt bagfra og den anden ind under kaninens bagkrop. Løft nu roligt kaninen op og hold den ind til din krop, så den hurtigt fornemmer tryghed. Når du skal sætte kaninen ned, skal det gøres roligt, og på en ikke glat overflade, så kaninen ikke snubler/skrider.

Kaniner bryder sig generelt ikke om at blive løftet, så undlad det, hvis ikke det er nødvendigt.

Aktivering

Kaninerne bør tit luftes under opsyn i sandkasse/løbegård eller evt. komme ud på gåture i en sele. I dit lokale Bonnie Dyrecenter kan du finde et stort udvalg af “legetøj” og aktivering. Herudover skal du give kaninen gnavegrene, blade o.l.

Livsforløb og formering

Kaniner lever gennemsnitligt 10-15 år. Kønsmodning indtræder i alderen 3-6 måneder, de små racer bliver normalt tidligere kønsmodne end de større racer. Drægtighedsperioden er på ca. 30 dage, og hunkaninen føder herefter gennemsnitligt 5-6 unger, men der kan godt være op til 12 unger i et enkelt kuld! Kaniner yngler meget let, så du skal tænke dig godt om, før du sætter en hun og en han sammen og være sikker på at du kan finde gode hjem til alle de små unger, når de er 8 uger gamle.

Sundhed og sygdom

Hvis du har din kanin indendørs, er det vigtigt, du sørger for, den ikke får det for varmt.

Som andre gnavere er kaninen følsom over for træk/kulde, og den kan derfor udvikle luftvejssygdomme, f.eks. lungebetændelse og »kaninsnue«, som kan være dødelige. Hvis kaninen nyser meget, har flåd fra næse eller øjne eller trækker vejret besværet, søg da straks dyrlæge.

Kaniners tænder er rodåbne, dvs. deres tænder vokser gennem hele livet. Slides disse ikke korrekt og tilstrækkeligt, kan det resultere i forvoksede tænder, der skal behandles hos dyrlægen. Rigeligt med velegnet gnavemateriale, især hø (se Fodring) hjælper med til at sikre et tilstrækkeligt slid på tænderne.
Hvis kaninen virker uoplagt, mister appetitten eller har andre symptomer på at være utilpas, så søg dyrlæge hurtigt, da kaniner ikke tåler at faste pga deres lidt sarte fordøjelse.

Stort tillykke og god fornøjelse med din kanin.

/