Kattesand

Skrevet af Bonnie Dyrecenter

Der findes mange forskellige typer kattegrus/sand på markedet i dag.

Generelt kan man sige at det er mest hensigtsmæssigt, at bruge en type kattesand som klumper, når urin og afføring kommer i kontakt med sandet. Derved er det lettere at fjerne ekskrementerne og samtidig er det meget nemmere at holde en højere hygiejne i kattebakken.
En kattesand der er lavet på bentonit suger bedst og lugt- gener vil blive reduceret mærkbart, da denne type sand indkapsler disse organiske lugte.

Prisen på kattesand kan variere meget, men i reglen skal man bruge mindre mængde af det kattesand, som man betaler mest for.

Selvom man bruger kattesand af en god kvalitet, er det nødvendigt med en daglig inspektion og rengøring af bakken.

Når man bruger en type sand, som klumper, er det ganske nemt og hurtigt at fjerne efterladenskaberne.

Sand som ikke er klumpet forbliver i bakken, når man anvender den specielle designede hulskovl, til fjernelse af ekskrementerne. Med passende mellemrum tømmes hele bakken og rengøres. Den mængde sand der ikke er klumpet, kan anvendes igen. Det er vigtigt, at der forbliver en passende mængde sand (ca. 6 cm) i kattebakken, derfor skal man huske at efterfylde bakken, når man fjerner kattens efterladenskaber.

Hvis laget af kattesand i bakken bliver for tynd, vil urinen løbe ned til bunden af bakken, hvor det vil sætte sig fast og man opnår ikke den ønskede effekt, med dannelsen af klumper og dermed den lette rengøring.

Katte er meget renlige, så hvis bakken ikke holdes ren, er der stor risiko for at katten vælger at besørge andre steder.

Bakken skal placeres et sted, så katten har let ved at finde den. Det er en god ide, at vælge et sted, hvor også ejeren har nemt ved inspicere bakken, så man ikke glemmer den daglige rengøring.