Effect Line

Skrevet af Bonnie Dyrecenter

Akvariets fascinerende undervandsverden funkler på en helt ny og intens måde. EffectLight™ bliver hurtigt og umærkeligt en uundværlig aktør i det farverige, evigt foranderlige og dog afstressende miljø, som dets blotte tilstedeværelse er med til at skabe.

EffectLine

EffectLine består af det sensationelle lysarmatur EffectLight, EffectAquarium™ i forskellige modeller og tilbehør, hvor design, kvalitet og funktionalitet løfter oplevelsen af planter, fisk og akvarium til et hidtil uset niveau.

Det er intet mindre end ambitionen om at sætte en ny standard inden for akvaristik, der ligger til grund for udviklingen af EffectLight. Takket være en intens indsats og et stærkt udviklingsteam er det lykkedes.

EffectLight giver op til 3 gange mere lys i akvariet end traditionelle lysarmaturer. Samtidig er EffectLight fulstændig vandtæt, der blandt andet gør at dækglas kan undgås.

EffectAquarium

Akvariet er rammen om dit eget billede af undervands-verdenen, så det er naturligt, at ambitionen om at sætte nye standarder inden for akvaristikken er fulgt helt til dørs. EffectAquarium lever helt og fuldt op til ambitionerne. Akvariets elegante buede profiler er simpelthen den perfekte ramme om undervandsmiljøet.

Læg mærke til de fint tilpassede aluminiumsprofiler i hjørnesamlingerne, og læg mærke til den finish og elegance, som de afrundede aluminiumsprofiler giver akvariet. Ud over det perfekte undervandsbillede giver EffectLight og EffectAquarium gennem sit design en særlig oplevelse af æstetik og udstråling.

Akvariet & lyset

Uden ordentlig belysning er ethvert akvarium kun halvt så smukt. Med den rigtige belysning kommer planter og fisk til deres fulde ret.

Lyslevende

Belysningen er vigtig for akvariets livsmiljø. Det rigtige lys har afgørende betydning for planternes vækstbetingelser. Belysningstiden, som bør være 12-14 timer dagligt, stiller store krav til lysarmaturets beskaffenhed.

EffectLight og EffectAquarium giver fisk og planter optimale vækstbetingelser samtidig med, at det effektive lys giver planter og fisk en pragtfuld optisk udstråling.

EffectLight og EffectAquarium er gennemtænkt til mindste detalje. Det gør akvariet lyslevende og let at vedligeholde.

Den øverste del af akvarierammen er undersænket, så EffectLight lysarmaturet passer nøjagtigt i undersænkningen. Der slipper altså ikke lys ud mellem akvariet og lysarmaturet. Parabolerne udnytter lyset fra lysstofrørene perfekt.

Parabolerne kan parallelforskydes i armaturet, så lyset optimeres i forhold til akvariets dekoration og planter.

Til EffectLight kan der købes ekstra paraboler til forstærkning af akvariets lysindfald. Det giver nye muligheder for tilplantning og forbedrer planternes vækstbetingelser væsentligt.

Nemt at arbejde med

EffectLight er udstyret med to vippelåger, der giver uhindret adgang til akvariet under belysning. Parabolerne er foret med en stærkt reflekterende folie, der er nem at demontere og rengøre.

Alle dele i EffectLight er vandfaste og vandtætte. Det betyder lang holdbarhed. Lysstofrørene udskiftes let ved at løsne de vandtætte muffer og sætte nye rør på plads. Det vandtætte armatur eliminerer yderligere behovet for dækglas, så lyseffekten herved forøges med mere end 20% samtidig med, at rengøring af lysstofrørene er meget let.

Lyset

Det er lysets fortjeneste, at vi – fuld af beundring – kan iagttage fisk og planter i akvariet. Det er da også her, vi skal finde nytænkningen bag det revolutionerende EffectLight lysarmatur.

I samarbejde med Dansk Teknologisk Institut er det lykkedes os at udvikle parabolerne og den reflekterende folie, så optimal udnyttelse af lysstofrørenes effekt opnås.

Som standard er EffectLight udstyret med 2 paraboler. I hver parabol kan der monteres et lysstofrør. Det er muligt at montere yderligere paraboler i lysarmaturet. Dette kan være relevant af hensyn til beplantning der stiller særlig krav om meget lys.

Kombinationen af parabolen, den reflekterende folie, den forbedrede effektivitet ved at drosselspolen ikke sidder i lysarmaturet og det at dækglasset ikke er nødvendigt, tredobler lysindfaldet i akvariet.