Diagnosetabel

Skrevet af Bonnie Dyrecenter

Diagnosetabel til fiskesygdomme

Den følgende diagnosetabel giver dig et overblik over de vigtigste sygdomme hos fisk såvel som mulige årsager. Venligst gennemarbejd tabellen omhyggeligt og fuldstændigt før begyndelsen af en behandling, for at kunne stille en præcis diagnose. Mange sygdomme ligner hinanden af udseende, dog kræver de forskellige behandlingsmetoder.

Symptom Mulig årsag
Tydelige synlige hvide pletter (0,4-1,5 mm) på huden og finnerne Ichtyophthirius multifiliisCryptocarion irritans (saltvands-ichthyo)
Pletvis grå eller mælkehvide misfarvninger på huden; flossede finner hos fisk med lange finner; eller sammenklemte finner Costia necatrix
Tydeligt afgrænset hvide tørre steder på slimhuden. Små blege steder på huden; manglende appetit og træghed; slimafsondring Chilodonella (pletterne er elipse formede eller runde)
Tetrahymena
Trichodina
Saltvands Brooklynella
Tørre belægninger efter slimhud beskadigelser Glossatella
Heteropolaria colisarum
Stærk slimafsondring med stedvis svampeangreb Blandet infektion
Hvide svameplignende steder på huden med lange udstående tråde Svampe angreb
Hvide læber med skællede kanter som spreder sig hurtigt til finnerne Columnaris-bakterier
Finneråd med hvide kanter Finneråd
Faste 0,5 til 1 mm store kugleagtige syster på huden og finnerne Lymphocystis
Udstående øjne, glasøjne og strittende skæl (ikke altid alle symptomer)Havedamsfisk svømmer ukontroleret, flad eller punkt blødninger på huden, belægninger på finnerne og gællerne; blege gæller; ender med opsvulmethed, strittende skæl, udstående øjne (Exophthalmus) og udvidet gatåbning ved 15-18 grader C Bugvatsot
Nyreinfektion
Organisk belastet vand
Forårsvirus
Smitsom bugvatsot
Hvide steder under huden Bakterie-infektion
Fine hvide prikker (<0,3 mm) på huden og finnerne; fisken ser ud som om den er pudret med mel Oodinium
Hvide stave med en lille sæk i enden, som sidder fast på fisken Lernaea
Flade, næsten gennemsigtige skjoldformede skorper på huden; eller blodige pletter på huden Karpelus Argulus
Koi og karper får røde pletter, hvilke udvikler sig til dybe huller med hvide kanter Erythrodermatitis
Hvide 0,5 – 2 mm lange skorper på gællebladene Gællekrebs Ergasilus
Cirkelformede 3-8 mm store blodige betændte steder på huden Fiskeigler
Huller i hovedet Hulsyge hos chiclider, mineralstofmangelsygdom – ofte i forbindelse med flagellatangreb i tarmen
Deformation af gællelåg, finner og rygrad ved opdræt Mineralstofmangel i blødt vand
Området omkring gællerne er hvide eller grå; gællebladene falder af eller løsner sig Bakteriel gællerødhed, ammoniakforgiftning eller for høj pH-værdi
Blege gæller mælkeagtige hudområder, ender med at gællebladene falder af Bakteriel råd af gællerne
Åndedrættet bliver dagligt sværere, indtil fiskene står oppe under vandoverfladen; ensidig åndedræt; en eller begge gæller står åben eller er udspredte; og fiskene skrubber sig på dem Gælleparasitter, Dactylogyridea
Fiskene skrubber sig og bliver apatiske Hudparasit, Gyrodactylidea
Fiskene står svajene under vandoverfladen med sammenklemte finner og gemmer sig; ingen videre synlige kendetegn Bakteriel hudinfektion/indre bakterieinfektion
Finnesmeltning Flagellatangreb på tarm eller vitamin- ogmineralstofmangel
Slimet hud: uigennemsigtige blødninger; tykke uigennemsigtige belægninger på øjenene; og brune belægninger på gællerne Syresygdom
Bleg farve Vandværdi uegnet, for lyst, ingen gemmesteder, uegnet foder
Klare blærer under huden (0,5 – 2 mm) Gasblæresygdom, vandet er overmættet med gas
Sammenklappede finner Osmose chok efter omflytning
Alle fisk eller en art dør indenfor en halv time til en dag, ofte med flotte farver Akut forgiftning
Fiskene skyder og springer rundt omkring i bassinet/akvariet Forgiftning
Unaturlige farver, mørke farver, skræmt adfærd. Når man banker på ruderne, skyder fiskene panisk rundt i bassinet/akvariet Langsom forgiftning
Fiskene hænger i overfladen og hiver meget hurtigt efter vejret Iltstofmangel eller for meget CO2
Delvise mørkfarvning af kropsdele Nerveskader, nervekvæstelse
Mørk- eller lysfarvning af kropsdele, i ekstreme tilfælde krummer kroppen sig, balancetab Pleistophora-sygdom (ægte neonsygdom)
Ensartet mørkfarvning af hele fisken Utilpashed ved uegnet og belastet vand
Afrevet slimhud, rifter på huden Beskadigelse under fangst med stort net eller når fisken gnubber sig
Blødene sår Forårsvirus, bakteriel infektion
Svulst på hals eller i gælleregion Skjoldbruskkirtelsvulst, jodmangel
Runde, ovale,blege til rosafarvede hævelser Karpekopper