Diagnosetabel

Skrevet af Bonnie Dyrecenter

Diagnosetabel til fiskesygdomme

Den følgende diagnosetabel giver dig et overblik over de vigtigste sygdomme hos fisk såvel som mulige årsager. Venligst gennemarbejd tabellen omhyggeligt og fuldstændigt før begyndelsen af en behandling, for at kunne stille en præcis diagnose. Mange sygdomme ligner hinanden af udseende, dog kræver de forskellige behandlingsmetoder.

SymptomMulig årsag
Tydelige synlige hvide pletter (0,4-1,5 mm) på huden og finnerneIchtyophthirius multifiliisCryptocarion irritans (saltvands-ichthyo)
Pletvis grå eller mælkehvide misfarvninger på huden; flossede finner hos fisk med lange finner; eller sammenklemte finnerCostia necatrix
Tydeligt afgrænset hvide tørre steder på slimhuden. Små blege steder på huden; manglende appetit og træghed; slimafsondringChilodonella (pletterne er elipse formede eller runde)
Tetrahymena
Trichodina
Saltvands Brooklynella
Tørre belægninger efter slimhud beskadigelserGlossatella
Heteropolaria colisarum
Stærk slimafsondring med stedvis svampeangrebBlandet infektion
Hvide svameplignende steder på huden med lange udstående trådeSvampe angreb
Hvide læber med skællede kanter som spreder sig hurtigt til finnerneColumnaris-bakterier
Finneråd med hvide kanterFinneråd
Faste 0,5 til 1 mm store kugleagtige syster på huden og finnerneLymphocystis
Udstående øjne, glasøjne og strittende skæl (ikke altid alle symptomer)Havedamsfisk svømmer ukontroleret, flad eller punkt blødninger på huden, belægninger på finnerne og gællerne; blege gæller; ender med opsvulmethed, strittende skæl, udstående øjne (Exophthalmus) og udvidet gatåbning ved 15-18 grader CBugvatsot
Nyreinfektion
Organisk belastet vand
Forårsvirus
Smitsom bugvatsot
Hvide steder under hudenBakterie-infektion
Fine hvide prikker (<0,3 mm) på huden og finnerne; fisken ser ud som om den er pudret med melOodinium
Hvide stave med en lille sæk i enden, som sidder fast på fiskenLernaea
Flade, næsten gennemsigtige skjoldformede skorper på huden; eller blodige pletter på hudenKarpelus Argulus
Koi og karper får røde pletter, hvilke udvikler sig til dybe huller med hvide kanterErythrodermatitis
Hvide 0,5 – 2 mm lange skorper på gællebladeneGællekrebs Ergasilus
Cirkelformede 3-8 mm store blodige betændte steder på hudenFiskeigler
Huller i hovedetHulsyge hos chiclider, mineralstofmangelsygdom – ofte i forbindelse med flagellatangreb i tarmen
Deformation af gællelåg, finner og rygrad ved opdrætMineralstofmangel i blødt vand
Området omkring gællerne er hvide eller grå; gællebladene falder af eller løsner sigBakteriel gællerødhed, ammoniakforgiftning eller for høj pH-værdi
Blege gæller mælkeagtige hudområder, ender med at gællebladene falder afBakteriel råd af gællerne
Åndedrættet bliver dagligt sværere, indtil fiskene står oppe under vandoverfladen; ensidig åndedræt; en eller begge gæller står åben eller er udspredte; og fiskene skrubber sig på demGælleparasitter, Dactylogyridea
Fiskene skrubber sig og bliver apatiskeHudparasit, Gyrodactylidea
Fiskene står svajene under vandoverfladen med sammenklemte finner og gemmer sig; ingen videre synlige kendetegnBakteriel hudinfektion/indre bakterieinfektion
FinnesmeltningFlagellatangreb på tarm eller vitamin- ogmineralstofmangel
Slimet hud: uigennemsigtige blødninger; tykke uigennemsigtige belægninger på øjenene; og brune belægninger på gællerneSyresygdom
Bleg farveVandværdi uegnet, for lyst, ingen gemmesteder, uegnet foder
Klare blærer under huden (0,5 – 2 mm)Gasblæresygdom, vandet er overmættet med gas
Sammenklappede finnerOsmose chok efter omflytning
Alle fisk eller en art dør indenfor en halv time til en dag, ofte med flotte farverAkut forgiftning
Fiskene skyder og springer rundt omkring i bassinet/akvarietForgiftning
Unaturlige farver, mørke farver, skræmt adfærd. Når man banker på ruderne, skyder fiskene panisk rundt i bassinet/akvarietLangsom forgiftning
Fiskene hænger i overfladen og hiver meget hurtigt efter vejretIltstofmangel eller for meget CO2
Delvise mørkfarvning af kropsdeleNerveskader, nervekvæstelse
Mørk- eller lysfarvning af kropsdele, i ekstreme tilfælde krummer kroppen sig, balancetabPleistophora-sygdom (ægte neonsygdom)
Ensartet mørkfarvning af hele fiskenUtilpashed ved uegnet og belastet vand
Afrevet slimhud, rifter på hudenBeskadigelse under fangst med stort net eller når fisken gnubber sig
Blødene sårForårsvirus, bakteriel infektion
Svulst på hals eller i gælleregionSkjoldbruskkirtelsvulst, jodmangel
Runde, ovale,blege til rosafarvede hævelserKarpekopper