Solaborre

Skrevet af Bonnie Dyrecenter

Solaborren er en smukt farvet fisk, som er indført til Europa fra Amerika, og findes nu vildtlevende mange steder i Mellem- og Sydeuropa.

I havedammen æder den gerne vandinsekter og små krebsdyr, men trives også fint på frostfoder. Solaborren er fredelig over for andre fisk, men kan dog være revirhævdende i legetiden (maj-juni).

Lepomis gibbosus

  • Størrelse: 15-20 centimeter, max. 30 centimeter.
  • Foder: Tør- og frostfoder.
  • Oprindelse: Nordamerika.