Strømpebåndssnog

Skrevet af Bonnie Dyrecenter

F.eks. rødsidet strømpebåndssnog (Thamnophis sirtalis parietalis) eller Thamnophis sirtalis sirtalis, der er flere arter/underarter af Thamnophis i handelen i Danmark.

Sociale behov og floksammensætning

Strømpebåndssnoge er i naturen sociale, og flere hunner og hanner kan holdes sammen. Observer dog om særligt hannerne slås meget. Hvis det er tilfældet, skal de selvfølgelig skilles ad.

Fodring

Fodres to gange ugentligt. Foder slangerne ikke har ædt skal fjernes efter et par timer, og må aldrig stå til dagen efter. Foderemner er regnorme, småfisk som guppier, fiskefilet i strimler, optøede minifisk fra dyrehandler samt til nød kattemad.

Tilbyd ikke kattemad for tit, da det feder meget. Fed fisk som f.eks. sild er ligeledes dårlige foderdyr.
Krybdyr kan ikke selv danne det aktive vitamin D3, hvis de ikke udsættes for solens lys eller for kunstigt ultraviolet lys. I den forbindelse er det vigtigt at huske, at ultraviolet lys ikke kan gennemtrænge glas. D3- vitamin har især betydning for at knoglerne opbygges korrekt. Desuden har også foderets indhold af kalk og fosfor betydning for knoglerne. Kort kan det siges, at der skal være så meget kalk og så lidt fosfor som muligt. Derudover har foderets indhold af A-vitamin betydning for at huden og mund- og øjenslimhindens sundhed Tilsæt derfor vitamin- og kalkpulver indeholdende D3-vitamin en gang ugentligt.

Vær varsom ved fodring i terrariet, hvis der er flere slanger. Hvis to slanger får fat på det samme bytte, kan de ende med at sluge hinanden halvt. Adskil derfor slangerne når der fodres.

Terrarie-indretning

Strømpebåndssnogen er en vandelskende slange, som kræver en vanddel den kan svømme i. Ikke så varmekrævende som mange andre krybdyr, da den er nordligt udbredt, – men husk på at den stadig er et krybdyr.
Den skal have et akvaterrarium med god udluftning, minimum 250 liter, gerne aflangt, skal indrettes med halvdelen som landdel og halvdelen som vanddel.
Landdelen holdes meget ren.

Temperaturen i terrariet bør have et spænd fra ca. 20–40° C fordelt over terrariets areal, således dyrene altid kan finde en plads med en passende temperatur for dem. Brug altid et termometer til at tjekke, at terrariets temperatur har denne spændvidde.
Lav gerne en lokal varmeplads på ca. 35-40° C, ved at placere en lampe over terrariets ene ende.

Rengøring

Fjern dagligt afføring ved forekomst i vandet.
Én gang ugentligt skiftes vandet i bassinet, og en gang om måneden renses terrariet grundigt i bunden; der gives nyt bundmateriale, mos, grene m.v.

Håndtering

Strømpebåndssnogen er meget livlig i sine bevægelser. Brug rolige bevægelser når slangen tages ud af terrariet, og hold godt men nænsomt fast.
Der kan komme en ubehagelig lugt fra gattet, hvis den bliver skræmt. Skal håndteres tit for at blive omgængelig.

Aktivering

Fodring med byttedyr som regnorme og fisk.

Livsforløb og formering

Strømpebåndssnogen går i vinterhvile 8-12 uger. Parringen sker efter vinterhvilen, og da sædgemme ikke er ualmindeligt, kan der gå op til et halvt år før hunnen føder. Strømpebåndssnogen er “levendefødende”, dvs. at den klækker æggene inde i kroppen. Antallet af unger er afhængig af hunnens alder, men det topper ved tre-årsalderen, hvor hun kan føde op til 30 unger i et kuld.

Sundhed og sygdom

Hos alle krybdyr er nedsat eller ophørt ædelyst, rødme og/eller belægning i munden, hævede eller lukkede øjne, besværet vejrtrækning og problemer med hudskiftet tegn på A-vitaminmangel. Ubehandlet vil det føre til at dyret enten sulter ihjel eller får dødelige følgesygdomme som f.eks. lungebetændelse og hudbetændelse.

Hos slanger vil symptomer på A-vitaminmangel ofte først ses ved at hamskiftet ikke fungerer ordentligt. I stedet for at afstøde det hele på en gang, vil større eller mindre gamle hudflager blive siddende og kan bevirke, at der opstår hudbetændelse.

For lidt D3-vitamin og/eller forkert balance mellem kalk og fosfor bevirker, at knoglerne udvikler sig forkert og bliver bløde eller nemt knækker. Selvom dette ikke nødvendigvis er dødeligt, vil dyrenes sundhed og dermed livskvalitet voldsomt nedsættes, og i visse tilfælde kan kæbeknoglerne blive så påvirkede, at dyret ikke kan spise.

De ovenstående sygdomme kræver, at dyret både tages under akut behandling af en krybdyrkyndig dyrlæge, og at der sker en omlægning af dyrets kost. Kontakt derfor personer eller organisationer der har specialviden om hold af strømpebåndssnoge.

Vil du vide mere:
Nordisk Herpetologisk Forening

/