Selskabs-akvariet

Skrevet af Bonnie Dyrecenter

I selskabsakvariet holder du flere forskellige fiskearter sammen. Det kan sagtens være barber fra Asien, karpelaks fra Sydamerika og en Afrikansk malle. Blot de har samme livskrav, og ikke generer hinanden. Fiskenes krav til temperatur, vandstrøm, lysintensitet og skjulesteder skal gerne være nogenlunde sammenfaldende.

En af de mest populære varianter af selskabsakvariet er regnskovsakvariet. Her er forbilledet ofte en vegetationsrig bugt i regnskoven. Måske et sted hvor en af skovens gamle træer er væltet, og dermed har skabt et hul i det tætte løvhang. Solens stråler rammer vandet og skaber en grøn jungle af frodige planter.
I akvariet efterlignes dette miljø med fint grus, vandtrukne trærødder og tæt beplantning. Måske med en stime lysende røde neonfisk som hovedattraktion, en gruppe øksefisk i overfladen og en flok pansermaller som støvsugerbande på bunden. En akvarietype, der ved sin umiddelbare dekorative virkning, drager alle, der kommer ind i rummet. Selv mennesker, der ikke har den mindste interesse for fisk, kan falde i staver foran sådan et kar. Stimefiskenes elegante formationer og de dybgrønne planter, der duver i den svage strøm, udstråler ro og harmoni.

/