Kornsnog

Skrevet af Bonnie Dyrecenter

Terrariet

Kornsnogens terrarium indrettes med akvariegrus, barkflis eller miljøstrø som bundlag. Grene, sten og store barkstykker bruges til skjul og til at snogen kan gnubbe sig på dem under ham-skiftet. En stor vandskål som hele snogen kan være i er nødvendig, så den har mulighed for at bade. For at opnå en optimal varme i selve terrariet kan der anvendes en varmeplade, samt en varmepære eller en varmesten til at holde varmepladsen varm nok.
UV-lys placeres i toppen af terrariet med en gren eller andet under som snogen kan kravle op på for at optage UV-strålerne (der skal max være 15cm imellem UV-lyset og snogen). Det er vigtigt at der ikke er glas imellem UV-lyset og snogen da UV-strålerne ikke kan trænge igennem glasset.

Hamskifte

Slanger vokser ved at de kravler ud af deres yderste lag skind, det kaldes at de skifter ham. Når en slange skifter ham løsner det øverste lag skind sig fra resten af kroppen og slangen bliver grå at se på.
Slanger har ikke øjenlåg så de skifter også deres skind over øjnene, dette gør at deres øjne også bliver grå og slangen får svært ved at se.
Det fleste slanger spiser ikke når de er i ham-skifte da de ikke rigtig kan se byttet. Slangen kan også blive mere nervøs og bør derfor ikke tages ud af terrariet. Når slangen skifter ham bør hammen komme af i et stykke. Kommer hammen af i små stykker og sidder der f.eks. små stykker ham tilbage på slangen er der noget galt, det kan f.eks. være klimaet i terrariet (der kan være for tørt, for varmt eller for koldt) det kan også være at slangen bliver fodret for ensformigt eller at foderdyrene den fodres med ikke har nok næring og vitaminer.
Mangler slangen vitaminer kan man købe et vitaminpulver hos dyrehandleren som drysses over et dødt vådt foderdyr inden fodring (sørg for at vitaminpulveret er lavet til krybdyr).
Det kan også være godt at dushe vand i terrariet med en blomsterforstøver og vand når slangen skal til at skifte ham, dette kan hjælpe den med at få hammen af.

Fodring

Kornsnoge bør ikke fodres særlig tit, ca. en gang i ugen for en lille snog og en gang hver 14 dag/ 3 uge for et voksent eksemplar bør være nok. Når snogen fodres med levende dyr f.eks. en mus, vil den bide sig fast i musen, og herefter vikle sin krop rundt om musen og kvæle den. Når musen er død, begynder slangen at sluge den. Musen bliver slugt hel, og det vil tage nogle dage før den har optaget den, og resterne som ikke kunne optages kommer ud. Fodres slangen med døde dyr eller med f.eks. små nøgne museunger vil den sjældent kvæle dyret, men bare sluge det. Det kan lyde lidt barskt at snogen sluger en lille levende nøgen museunge, men snogens natur siger den, at det er spild af kræfter at kvæle et dyr som ikke gør modstand. Snogen vil hellere spare på kræfterne til den virkelig får brug for dem.

Når en slange skifter hjem, eller bliver flyttet fra sine vante omgivelser bliver den stresset. Nogle gange kan stress gøre at slangen ikke vil spise. Det skal man ikke tage så tungt, ofte spiser den efter en 14 dages tid, når den har vænnet sig til de nye omgivelser. Vil slangen stadig ikke spise skal man tjekke om terrariet er som det skal være. Er alt som det skal være og vil slangen stadig ikke spise kan det være nødvendigt at tvangsfodre den (dette skal kun gøres af en med erfaring i tvangsfodring) spørg evt. din dyrehandler om de kan hjælpe, ellers kontakt en krybdyrkyndig dyrlæge. Efter en tvangsfodring begynder slangen ofte at spise selv igen. Holder man flere snoge i samme terrarium er det vigtigt at fodre dem hver for sig, evt. i hver sin faunabox. Hvis de begge får fat i samme foderdyr kan den snog der spiser hurtigst nemlig finde på at sluge den anden snog.

Opdræt

Det er ikke særlig nemt at kønsbestemme kornsnoge. Det kan faktisk kun ses med sikkerhed ved at man sondetester snogen. Hvordan man gør det vil jeg ikke komme nærmere ind på her, da dette kun må gøres af personer med erfaring i sondetestning. Ønsker du din snog testet så kontakt din dyrehandler eller en krybdyrkyndig dyrlæge som kan gøre det. Har man først et kornsnog par kommer ungerne næsten af sig selv. Ca. 35–45 dage efter parringen lægger hunnen sit kuld på op til 25 æg. Æggene skal herefter lægges i en rugemaskine. Her er det vigtig at man mærker æggene med en tush inden man flytter dem, så æggene ligger præcist med samme side op, som de gjorde da hunnen lagde dem, ellers kan fosteret i ægget dø. Efter ca. 55–65 dage i rugemaskinen ved ca. 27-30 grader klækkes æggene. Ungerne bør holdes i et terrarium for sig selv. Terrariet skal være som de voksnes. Ungerne fodres første gang efter de har haft deres første ham-skifte.

Ikke kæledyr

Slanger og andre krybdyr kan ikke blive tamme som f.eks. marsvin og undulater. Nogle krybdyr kan vænnes til at blive taget ud af terrariet engang imellem (f.eks. en gang om ugen), men krybdyr bør som hovedregel holdes som pryddyr man kun ser på gennem glasset som f.eks. fisk.

/